Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Stuurgroep overweegt verplichte fee per uitvaart voor branchevereniging en uitvaartmuseum

woensdag 14 september 2022

Het overlegorgaan dat bezig is om te komen tot één gezamenlijke branchevereniging (met als werktitel Uitvaart Nederland) overweegt een plan waarbij consumenten 6 euro meer moeten gaan betalen voor de aangifte van overlijden. Consumenten worden daarmee onder andere verplicht om een bijdrage te betalen voor het uitvaartmuseum.

De zes euro moet als volgt worden verdeeld, 3 euro voor Uitvaart Nederland, 2 euro voor de ombudsman en 1 euro voor het uitvaartmuseum. Dat blijkt uit notulen Meedenkgroep en kwartiermakers Uitvaart Nederland op 7 juli 2022 te Houten. Uit het verslag blijkt dat men voornemens is om de Vereniging Nederlandse Gemeenten te vragen om de bijdrage voor de aangifte van overlijden te verhogen met 6 euro. Daarmee zal deze bijdrage dus voor elke uitvaart gelden, ook als deze wordt verzorgd door een uitvaartorganisatie die niet is aangesloten bij de branchevereniging.

‘6 euro valt wel mee’

Uit interne stukken blijkt dat er wordt opgemerkt dat de extra heffing in verhouding tot de totale uitvaartkosten wel zal meevallen. Maar of dat verantwoord is in tijden waarin veel mensen als gevolg van de enorme inflatie moeite hebben om een brood te betalen valt te bezien. Hoe zullen consumenten reageren als ze horen dat ze na het overlijden van een dierbare verplicht een bijdrage moeten betalen voor het uitvaartmuseum? Wat hebben consumenten eraan als ze hier verplicht voor moeten gaan betalen wanneer een dierbare komt te overlijden? Mensen die het museum een warm hart toe dragen brengen een bezoek en ondersteunen het door een kaartje te kopen. Voor musea zijn er doorgaans andere subsidieregelingen die worden opgebracht door de maatschappij.

Het aandeel (3 euro per uitvaart) voor Uitvaart Nederland moet de organisatie budget bieden om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Doorgaans worden brancheverenigingen gevoed vanuit bijdrages (contributie) die leden betalen om aangesloten te kunnen zijn bij de branchevereniging. Daarnaast ontwikkelen veel brancheorganisaties (binnen de wettelijke kaders) activiteiten die geld opleveren waarmee de activiteiten van de vereniging betaald kunnen worden.

‘We bevinden ons niet in de fase van besluitvorming’

Na vragen van de redactie van Uitvaartbranche.nl over de heffing van 6 euro ontkent voorzitter Henry Meijdam in eerste instantie dat dit is besproken. Wanneer de redactie hem een citaat stuurt uit de notulen van de vergadering reageert Meijdam als volgt.
’Ik kan mij uw verbazing voorstellen. Er is namelijk in de meedenkgroep, zeker over financiering en toedeling van middelen gesproken. Belangrijk is echter, in relatie tot uw vragen, dat niets besloten is. Daar gingen uw vragen over. En daar hebben ook mijn antwoorden betrekking op..

Gevraagd hoe we de € 6 zoals genoemd in de notulen dan geïnterpreteerd moeten worden komt als enig antwoord: "U zoekt naar nieuws.Helaas het is er niet. Wel gesprek, gedachtenwisseling, geen voorstel, geen besluit."

Kwartiermakers Henry Meijdam en voormalig DELA directeur Joris Huizinga onderzoeken als 'kwartiermakers' het draagvlak om te komen tot 1 branche-organisatie die alle bestaande branche-organisaties overkoepelt.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder