nieuws

Facultatieve
Sponsors

Stivu en Docendo bereiken akkoord over opleidingstraject uitvaartzorg

5 juni 2008

Vanaf 30 juni 2008 gaat Docendo Opleidingen in Geldermalsen voor de STIVU de operationele activiteiten voor de Vakopleiding Uitvaartzorg verzorgen.

De Vakopleiding voor Uitvaartzorg worden vanaf dat moment aangeboden door
Docendo - Academie voor Uitvaartzorg.

Zowel de STIVU als Docendo hechten grote waarde aan kwaliteit en neutraliteit waar het gaat om het opleiden van professionals voor de sectoren uitvaartzorg en postmortale zorg.
Voor werkgevers en werknemers uit de Uitvaartbranche en andere betrokken doelgroepen wordt een hooggekwalificeerd opleidingsaanbod gecreëerd. Docendo – Academie voor Uitvaartzorg garandeert een professionele ondersteuning en permanente afstemming van het aanbod op de opleidingsbehoefte.

De reeds bij velen bekende ‘Uitvaartcampus’, het unieke digitale ondersteuningsplatform blijft een belangrijke spil in de contacten met de studenten.

Omdat verschillende partijen uit de uitvaartbranche hebben aangegeven behoefte te hebben, aan een eigen exameninstituut zal de STIVU worden omgevormd tot de Stichting Vakexamens Uitvaartverzorging, een geheel onafhankelijk en professioneel exameninstituut.

Doel is om te komen tot brede erkenning van zowel de opleidingen als de te behalen diploma’s. De Stichting Vakexamens Uitvaartverzorging (STIVU) stelt zich onder toezicht van de Stichting Examenkamer. De bij het exameninstituut STIVU behaalde diploma’s of certificaten krijgen daarmee een officieel erkende status.

Zowel de STIVU als Docendo zijn van mening dat dit exameninstituut een branchebrede steun verdient. Om deze brede steun te realiseren worden contacten gelegd met collega opleidingsinstituten, de koepelorganisaties uit de uitvaartbranche, de overlegpartijen voor de Uitvaart CAO en het bestuur van de Stichting Keurmerk Uitvaartbranche.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE