nieuws

Facultatieve
Sponsors

STIMULERENDE PRIJS VOOR KLEINSCHALIG INNOVATIEF PROJECT RONDOM DE UITVAART

YARDEN-STIMULANS 2007

9 mei 2007

In 2007 reikt Yarden Vereniging voor de eerste keer de Yarden-Stimulans uit. Deze tweejaarlijkse prijs van 5.000 euro is bedoeld om regionaal onderzoek en regionale, innoverende initiatieven op het gebied van uitvaart te stimuleren.

Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 augustus opgeven. Een vakjury, bestaande uit o.a. prof.dr. Manu Keirse (directeur Academisch Ziekenhuis Leuven) en drs. Herman de Mönnink (verliescounselor/ psycholoog), nomineert vervolgens drie kandidaten. Tijdens de Landelijke Open Dag van Yarden crematoria en uitvaartcentra, op 16 september, worden de nominaties bekendgemaakt, waarna in november 2007 het hoofdbestuur van Yarden Vereniging de prijs uitreikt aan de winnaar.

Kom ik in aanmerking?
Yarden Vereniging stelt de 5.000 euro beschikbaar aan kandidaten die een vernieuwend onderwerp op uitvaartgebied onder de aandacht willen brengen. Kleinschalige lokale en regionale projecten, die tot uitvoering kunnen komen via de financiële injectie van de Yarden-Stimulans, komen voor deelname in aanmerking. Kandidaten dienen aan te tonen dat hun inspanningen zichtbaar hun beslag krijgen. Dit kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld een onderzoek, een project, een kunstuiting, voorlichtingsmateriaal of een symposium. Maar ook andere aantoonbare vernieuwingen op het gebied van zorg of dienstverlening rond de uitvaart zijn van harte welkom.

Aanmelden
Kandidaten kunnen zich rechtstreeks aanmelden, maar u kunt uiteraard ook iemand voordragen. Voor meer informatie en het opvragen van formulieren voor aanmelding/voordracht kan men contact opnemen met de Secretaris Verenigingszaken, de heer S. Blokker, telefoon 088 927 3283 of e-mail simon.blokker@yarden.nl. Of kijk op www.yarden.nl.
Aanmelden kan tot 1 augustus 2007.

Stimuleren innovatieve bewustwording rondom het levenseinde
De maatschappelijke betrokkenheid van Yarden strekt zich verder uit dan het verzekeren en verzorgen van uitvaarten. Yarden stimuleert onderzoek en innovatieve initiatieven rondom het levenseinde en de uitvaart. Het hoofdbestuur van de Vereniging heeft besloten tot het instellen van deze tweejaarlijkse prijs die uiting geeft aan wat Yarden in de samenleving voor ogen staat;
iedere uitvaart uniek!
In de even jaren wordt de Yarden Prijs uitgereikt, een prijs van 25.000 euro die is bedoeld om voltooide, vernieuwende en grootschalige initiatieven te belonen. De eerste uitreiking van de Yarden Prijs heeft plaatsgevonden in november 2006. Zie voor meer informatie over winnaar en prijsuitreiking onder ‘Yarden Prijs’ op de website van Yarden, www.yarden.nl.

De Yarden-Stimulans is de tweejaarlijkse prijs van 5.000 euro die is bedoeld om onvoltooide, kleinschalige projecten te stimuleren en tot voltooiing te helpen brengen. De Yarden-Stimulans zal in de oneven jaren worden uitgereikt, voor de eerste maal in november 2007.

Yarden
Yarden is een jonge, snel groeiende uitvaartorganisatie die verzekeringen, voorlichting en verzorging aanbiedt. Yarden telt circa 900.000 verzekerden, beschikt over 21 crematoria, 37 uitvaartcentra, 6 begraafplaatsen en is betrokken bij ruim 36.000 crematies en uitvaarten per jaar.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >