nieuws

Facultatieve
Sponsors

Stijging aantal euthanasieaanvragen zet door

11 januari 2018

Bij de Levenseindekliniek kwamen in 2017 bijna 2500 aanvragen voor euthanasie binnen. Dit is een groei van 38% ten opzichte van 2016. Ook landelijk nam het aantal euthanasieverzoeken toe. De instelling is dringend op zoek naar artsen om de hulpvragen die bij haar terecht komen te kunnen onderzoeken.

Vooral in Zuid-Holland gebrek aan artsen voor Levenseindekliniek

Met name in Zuid-Holland is de behoefte groot. “Vanuit de provincie Zuid-Holland krijgen we een onevenredig aantal hulpvragen”, vertelt bestuurder Steven Pleiter. “Maar liefst zo’n 27%. En dat terwijl slechts 8% van onze artsen in deze provincie werkt. Hierdoor ontstaan wachtlijsten voor mensen die dringend om hulp verlegen zijn. En dat is niet wat wij willen.”
Het is niet duidelijk waarom zo weinig artsen in Zuid-Holland de euthanasievraag van hun patiënt zelf kunnen beantwoorden. “Blijkbaar zijn er in deze regio verhoudingsgewijs meer artsen die om principiële redenen euthanasie weigeren”, stelt Pleiter.

Wervingscampagne

De Levenseindekliniek begon enkele maanden geleden een ambitieuze wervingscampagne voor artsen. Dit resulteerde in vele positieve reacties, maar nog steeds blijft de nood hoog. Steven Pleiter: “We willen het aantal ambulante teams uitbreiden om elke hulpvraag goed te kunnen onderzoeken. Iemand die een euthanasieverzoek doet, heeft vaak een lang proces achter de rug om tot deze beslissing te komen. Zij wenden zich tot ons in uiterste nood. Dan willen wij niet zeggen: ‘Het spijt ons. Kom over twee maanden maar weer eens terug.’“

Inwilligingen

In totaal konden de artsen en verpleegkundigen van de Levenseindekliniek het afgelopen jaar 747 hulpvragen inwilligen. In 32% van de gevallen ging het om mensen met somatische klachten. 25% van de inwilligingen betrof een stapeling ouderdomsaandoeningen, 24% uitbehandelde kanker, 10% dementie en 9% psychiatrie. In heel Nederland kregen volgens de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie ruim 7000 patiënten euthanasie in 2017.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE