nieuws

Facultatieve
Sponsors

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen heeft twee nieuwe uitspraken gepubliceerd: verwarring over algemeen graf en schade door niet professionele dragers

26 augustus 2009

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen heeft zojuist twee nieuwe uitspraken gepubliceerd.

2009-31 gaat over het al dan niet voldoende voorlichting geven door een uitvaartverzorger over wat een 'algemeen' graf inhoudt. Teruggevallen moet woden op de regel van bewijsrecht, dat degene die iets stelt, dit ook moet bewijzen, tenzij dat niet redelijk is of er een afwijkende bijzonderde bewijsregel is. In deze klacht is klaagster er niet in geslaagd voldoende aanemelijk te maken dat de uitvaartverzorger te weinig informatie heeft verschaft.

2009-26 heeft betrekking op dragers die zich onprofessioneel hebben gedragen en daardoor meer schade hebben aangericht dan alleen datgene dat voor hun diensten door de opdrachtgever tot de uitvaart moet worden betaald.

De klacht, een samenvatting van de uitspraak en de gehele geanonimiseerde uitspraak zijn te lezen op www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE