nieuws

Facultatieve
Sponsors

Sterftecijfers nog niet openbaar

30 mei 2005

Nederlandse ziekenhuizen zullen hun sterftecijfers voorlopig nog niet openbaar maken. De reden hiervoor is dat de ziekenhuizen hier nog niet klaar voor zijn. Volgens sommige medici en gezondheidexperts zouden de sterftecijfers van ziekenhuizen een goed beeld geven van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat blijkt uit een verslag van een besloten bijeenkomst in Bilthoven in het vakblad Medisch Contact van vrijdag.

Britse onderzoeksmethode
Voorstanders van het openbaar maken van sterftecijfers van ziekenhuizen baseren zich op een Britse onderzoeksmethode. In Groot-Brittannié worden de sterftecijfers gepubliceerd op de website van dr. Foster, en iedereen kan ze raadplegen en vergelijken. Dr. Foster werkt voor dit project samen met hoogleraar epimediologie en volksgezondheid B. Jarman van het Imperial College London, die op de bijeenlomst in Bilthoven aanwezig was om het onderzoek tot te lichten.

Volgens Jarman is zijn methode een degelijke manier om de kwaliteit van de gezondheidszorg te meten, omdat er ook rekening wordt gehouden met factoren als spoedopnames, oudere patiënten of leverpatiënten. Door de gegevens over het aantal sterfgevallen in ziekenhuizen te verzamelen, kan er voor een aantal problemen en knelpunten in de zorg een oplossing worden gevonden, aldus Jarman.

Nederlandse ziekenhuizen
Jarman heeft ook de situaties in 93 Nederlandse ziekenhuizen onder de loep genomen. Hij baseerde zich daarbij op de periode 2001 tot en met 2003. Van de ondezochte ziekenhuizen bleken er 15 hogere sterftecijfers te hebben dan volgens Jarman verwacht mocht worden. De hoogleraar constateerde in deze periode wel een algemene afname van het aantal sterftegevallen.

Hij benadrukte dat hij de cijfers had afgezet tegen 2000. Als ze waren afgezet tegen het voorgaande jaar, dan had ongeveer de helft van de ziekenhuizen te hoge sterftecijfers gehad, aldus Jarman.

Voorzichtig
De aanwezige Nederlandse instanties, waaronder de Inspecie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen reageerden enthousiast op de plannen, maar willen wel voorzichtig zijn met het eventuele invoeren in Nederland. Ze willen eerst meer duidelijkheid over de vraag of het niet te ingewikkeld was en of het wel beter is dan de andere kwaliteitsindicatoren.

Sommige aanwezigen waren weliswaar enthousiast over het plan, maar vonden het openbaar maken van de cijfers een stap te ver. Zij vinden dat er eerst maar eens intern naar de resultaten gekeken moet worden. Dan kan elk ziekenhuis vervolgens zelf bepalen of het met de cijfers naar buiten wil treden.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >