nieuws

Facultatieve
Sponsors

Sterfte neemt niet verder toe in week 45

13 november 2020

In week 45 (2 tot en met 8 november 2020) overleden naar schatting 3 630 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder, toen 3 644 mensen overleden. De sterfte in week 45 is ongeveer 700 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.


Bron: CBS

Sterfte onder Wlz-zorggebruikers stijgt niet verder

Op basis van de schatting voor week 45 lijkt de sterfte af te nemen bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen. Er overleden ruim 1 400 Wlz-zorggebruikers in week 45, 100 minder dan de week ervoor. In de overige bevolking overleden 2 200 mensen, een toename ten opzichte van week 44. De schatting is gebaseerd op de tot nu toe ontvangen overlijdensberichten, de verdeling kan mogelijk nog anders uitvallen.

Meer mannen

Vergeleken met een week eerder is de sterfte onder mannen in week 45 verder toegenomen, bij vrouwen daalde het licht. In de afgelopen weken overleden er vaker meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan mannen zijn. Dat was ook zo tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. De oversterfte bij mannen was toen (week 11 tot en met 19) 38 procent, bij vrouwen 29 procent.

Vooral ouderen

Vooral de sterfte onder ouderen is vanaf week 39 hoger dan gemiddeld voor deze periode verwacht kan worden. Het aantal overleden ouderen is in week 45 echter niet gestegen ten opzichte van de week ervoor. Er overleden in week 45 naar schatting 2 050 mensen van 80 jaar en ouder en 1 150 mensen van 65 tot 80 jaar.

Sterfte vanaf week 39 hoger dan verwacht

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-epidemie was geweest. Daarvoor was de sterfte negen weken verhoogd als gevolg van de corona-epidemie. Tijdens de eerste golf van de corona-epidemie overleden 10 duizend mensen bij wie vastgestelde of vermoedelijke COVID-19 de doodsoorzaak was.
Voor week 45 zijn vanuit de GGD’s 358 in het laboratorium bevestigde COVID-19-patiënten als overleden gemeld aan het RIVM (stand 10 november). In week 44 was het aantal 409. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht is voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.

Schatting

De cijfers over week 45 zijn een schatting op basis van 83 procent van de ontvangen overlijdensberichten. Vrijdag 20 november publiceert het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in week 45. De cijfers zijn dan completer.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >