nieuws

Facultatieve
Sponsors

Sterfte in week 46 nog steeds hoger dan verwacht (oversterfte 650)

22 november 2020


In week 46 (9 tot en met 15 november 2020) overleden naar schatting 3 600 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder, toen 3 563 mensen overleden. De sterfte in week 46 is ongeveer 650 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sterfte onder Wlz-zorggebruikers stijgt niet verder

Op basis van de schatting voor week 46 lijkt de sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen, en de overige bevolking ongeveer gelijk gebleven aan de sterfte in de week ervoor. Er overleden ruim 1 400 Wlz-zorggebruikers in week 46, in de overige bevolking overleden ruim 2 150 mensen.

Zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder overige bevolking overleden in week 46 ongeveer 300 meer mensen dat verwacht. Relatief gezien is deze oversterfte echter wel hoger onder Wlz-zorggebruikers (31 procent) dan onder de overige bevolking (18 procent).

Meer mannen

Vergeleken met een week eerder is de sterfte onder mannen in week 46 niet verder toegenomen, bij vrouwen nam het licht toe. Wel overleden er opnieuw meer mannen dan vrouwen. In de afgelopen weken overleden er vaker meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan mannen zijn. Dat was ook zo tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. De oversterfte bij mannen was toen (week 11 tot en met 19) 38 procent, bij vrouwen 29 procent.

Vooral ouderen

Vooral de sterfte onder ouderen is vanaf week 39 hoger dan gemiddeld voor deze periode verwacht kan worden. Het aantal overleden ouderen is in week 46 ongeveer gelijk aan het aantal in de week ervoor. Er overleden in week 46 naar schatting bijna 2 100 mensen van 80 jaar en ouder en bijna 1 100 mensen van 65 tot 80 jaar.

Sterfte vanaf week 39 hoger dan verwacht

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-epidemie was geweest. Daarvoor was de sterfte negen weken verhoogd als gevolg van de corona-epidemie. Tijdens de eerste golf van de corona-epidemie overleden 10 duizend mensen bij wie vastgestelde of vermoedelijke COVID-19 de doodsoorzaak was.

Voor week 46 zijn vanuit de GGD’s 327 in het laboratorium bevestigde COVID-19-patiënten als overleden gemeld aan het RIVM (stand 17 november). In week 45 was het aantal 465. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.

Schatting

De cijfers over week 46 zijn een schatting op basis van 83 procent van de ontvangen overlijdensberichten. Vrijdag 27 november publiceert het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in week 46. De cijfers zijn dan completer.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >