Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Sterfte iets gedaald in week 4 (oversterfte 300)

vrijdag 5 februari 2021

In week 4 (25 tot en met 31 januari 2021) overleden naar schatting 3 750 mensen. Dat zijn ruim 300 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 3 overleden 3 823 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 4 van 2021 bijna 68 duizend mensen, 9,6 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten. De schatting van de sterfte in week 4 zit net binnen het interval van de verwachte sterfte.

Bron: CBS

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers neemt verder af

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is naar schatting verder afgenomen in week 4. De sterfte onder de overige bevolking bleef ongeveer gelijk. Er overleden ongeveer 1 500 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden bijna 2 300 mensen.

In de tweede golf, vanaf week 39 van 2020 tot en met week 4 van 2021, overleden tot nu toe bijna 27 duizend Wlz-zorggebruikers. Dat zijn 5,0 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten, een toename van 23 procent. In de overige bevolking overleden in de tweede golf tot nu toe bijna 41 duizend mensen, 13 procent meer dan je in deze periode zou verwachten (4,6 duizend meer).

Sterfte afgenomen bij vrouwen

De sterfte nam in week 4 onder vrouwen af ten opzichte van de week ervoor. De sterfte onder mannen nam juist iets toe. Er overleden in die week naar schatting net iets meer mannen dan vrouwen. De week ervoor overleden juist iets meer vrouwen dan mannen.

In de eerste weken van de eerste golf van de corona-epidemie en in meerdere weken van de tweede golf stierven ook meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan oudere mannen zijn.

Tijdens de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot nu toe ruim 34 duizend mannen, 5,6 duizend (20 procent) meer dan verwacht voor die periode. Er overleden iets meer dan 33 duizend vrouwen, 4,0 duizend (14 procent) meer dan verwacht voor die periode.

Toename sterfte bij mensen van 65 tot 80 jaar

In week 4 overleden iets meer mensen van 65 tot 80 jaar. Onder mensen jonger dan 65 jaar en ouder dan 80 jaar overleden iets minder mensen. Er overleden naar schatting 2 250 mensen van 80 jaar of ouder, ruim 1 100 mensen van 65 tot 80 jaar en iets minder dan 400 mensen jonger dan 65 jaar.

In de tweede golf, vanaf week 39 tot en met week 4 van 2021, overleden tot nu toe bijna 39 duizend 80-plussers, 19 procent meer (6,1 duizend meer) dan je in deze periode zou verwachten. Onder 65- tot 80-jarigen stierven 18 procent meer mensen dan verwacht (3,2 duizend meer). Onder mensen jonger dan 65 jaar overleden in de tweede golf tot nu toe 4 procent meer mensen (circa 320 meer).

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder