nieuws

Facultatieve
Sponsors

Start van bouwwerkzaamheden crematorium Essenhof

17 januari 2012

Begin januari start de bouw van een nieuw crematorium in het witte, ronde hoofdgebouw op de begraafplaats aan de Nassauweg in Dordrecht. De aanbouw van het nieuwe crematorium duurt tot juni 2012.Half februari wordt het nieuwe publiekskantoor in gebruik genomen op het voorterrein van de begraafplaats. Later dit jaar worden nog enkele bedrijfsruimtes van de Essenhof verbouwd en de ontvangstruimtes aangepast.

Publiekskantoor
Het nieuwe publiekskantoor bij de hoofdingang aan de Nassauweg wordt in februari in gebruik genomen. Dit kantoor is de nieuwe plaats waar bezoekers van de Essenhof terecht kunnen voor informatie, grafuitgiften, asbestemmingen en voor het regelen van administratieve zaken. Tijdens de nieuwbouw van het crematorium zal het publiekskantoor tevens tijdelijk ruimte bieden voor de opvang van de naaste familie bij begrafenissen en crematies.

Dienstverlening tijdens aanbouw crematorium
De Essenhof stelt alles in het werk om tijdens de verbouwing de dagelijkse dienstverlening doorgang te laten vinden en de overlast tot een minimum te beperken. Desalniettemin moet gedurende enkele maanden rekening gehouden worden met de volgende aanpassingen:

  • Het bouwterrein wordt aan het zicht onttrokken. Dit betekent dat een deel van het hoofdgebouw afgeschermd zal zijn en een ongastvrije indruk kan maken.
  • De dienstingang wordt buiten gebruik gesteld. De rouwauto met de overledene zal daardoor langs het hoofdgebouw worden geleid. De overledene wordt via de centrale ontvangsthal of aan de achterkant van het gebouw rechtstreeks de grote aula binnen gebracht.
  • De naaste familie wordt in de centrale hal opgevangen of in een tijdelijke familiekamer in het nieuwe publiekskantoor.
  • Bij crematies is invoer in aanwezigheid van familieleden tijdelijk niet mogelijk. In het nieuwe crematorium komt hiervoor een representatieve publieksvriendelijke voorziening.
  • De aanvangstijden voor een plechtigheid in de grote aula en de koffiekamer in het hoofdgebouw zijn gewijzigd. Er kan voor 12.00 uur géén gebruik gemaakt worden van deze accommodatie. De oude aula en de Nassauzaal zijn wèl vanaf 9.00 uur ‘s morgens te reserveren.


Verkeer Nassauweg
Langs de oostelijke rijbaan die langs de hoofdingang loopt kan ‘s morgens vroeg in sommige gevallen kortdurend oponthoud ontstaan door de aanvoer van bouwmateriaal. De hoofdingang is in dat geval te bereiken via de rijbaan aan de westzijde van de Nassauweg en via de Waldeck Pyrmontweg of Prinses Julianaweg. Vrijwel alle parkeerplaatsen langs de rijbaan en tegenover de begraafplaats blijven gewoon beschikbaar voor bezoekers.

Masterplan
De bouwwerkzaamheden zijn een onderdeel van het Masterplan Essenhof dat in 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit Masterplan voorziet ondermeer in een uitbreiding van de dienstverlening, de uitvoering van achterstallig onderhoud en het verhogen van de kwaliteit en uitstraling van de groene omgeving op de begraafplaats. Het Masterplan moet er tevens voor zorgen dat de Essenhof voldoet aan alle wettelijke eisen, onder andere op het gebied van de uitstoot van verbrandingsgassen.
Om die reden wordt er nu een nieuw crematorium aangebouwd en worden de bedrijfsruimtes aangepast.

Daarnaast wil de gemeente de dienstverlening naar het publiek verruimen. Verder wordt de capaciteit van de Essenhof uitgebreid, zodat de begraafplaats ook in de toekomst zijn functie kan behouden. Tevens is er bijzondere aandacht voor de monumentale waarde van de Essenhof. Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering van het Masterplan is de Essenhof op werkdagen dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (078) 770 87 47 en via emailadres essenhof@dordrecht.nl

Bron: Nieuwsbrief Essenhof januari 2012

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE