Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

St. Augustinuskerk Amsterdam wordt Memorarium

Passende, nieuwe bestemming als sfeervolle gedenkplaats

donderdag 14 april 2014

De St. Augustinuskerk op de Amsterdamse Nieuwendammerdijk krijgt een nieuwe bestemming. Het historische, rijksmonumentale pand wordt een Memorarium; een spirituele belevingsruimte en gedenkplaats in de ruimste zin van het woord. Een bijzondere plaats voor het houden van niet kerkelijke plechtigheden, het bijzetten van urnen en nabestaanden de ruimte en mogelijkheid biedend de mensen te gedenken die hen zijn ontvallen.

De toekomstige nieuwe eigenaar van de kerk is KT Beheer BV uit Bunschoten. Deze vennootschap bedacht het concept Memorarium. Dit concept is eerder vormgegeven in de voormalige R.-K. Kerk de Sint-Janskerk in Arnhem, waarin nu het eerste Memorarium van Nederland gevestigd is onder de naam Memorarium Gelderland.

Hans de Kluijver, algemeen directeur van KT Beheer BV: “De St. Augustinuskerk is een prachtige locatie voor een Memorarium. Wij hebben geconstateerd dat er behoefte bestaat aan een sfeervolle, hoogwaardige en vooral comfortabele omgeving waar de urn van een overledene kan worden bijgezet en bezocht. Daarmee wordt het Memorarium een respectvolle, sfeervolle omgeving voor passend gedenken.
Dit als alternatief voor de buitencolumbaria (urnenmuren) die op veel begraafplaatsen aanwezig zijn. Weersinvloeden en sfeer maken deze plaatsen niet altijd tot de meest comfortabele plek om te bezoeken en de overledene te gedenken.”
Een Memorarium biedt onder meer een binnencolumbarium, in een bijzondere ambiance met een respectvolle sfeer. De rijksmonumentale omgeving met een rijke geschiedenis schept hiervoor de perfecte voorwaarden. Voor een bijzettingbijeenkomst en voor bezoek. Daarbij staan individuele wensen en behoeften centraal. Daarom biedt een Memorarium diverse mogelijkheden. “Naast het binnencolumbarium zijn er ook een koffieruimte, urnencrypte, een gedenkmuur, een gedenk- of bedeplaats en een 24-uursruimte. Belangrijk aspect is dat er altijd een gastvrouw/heer aanwezig is als aanspreekpunt, desgewenst met een kopje koffie en een luisterend oor.

De Augustinuskerk blijft in de vorm van Memorarium Amsterdam ook voor het algemene publiek behouden. Iedereen is en blijft welkom om het Memorarium te bezoeken en onder meer het prachtige venster met de zetelende Christus te aanschouwen”, aldus De Kluijver.
De uiteindelijke overdracht van de kerk zal in oktober 2014 geschieden.

Passend en waardig

De verkoop van de St. Augustinuskerk is onderdeel van de opdracht van pastoor N.A. van der Peet om het aantal kerkgebouwen in Amsterdam-Noord terug te brengen van vijf naar één. “Nu zijn nog maar twee kerken in gebruik, de St. Augustinuskerk en de Stephanuskerk. Deze laatste wordt gerenoveerd en zal straks dienen als kerk voor heel Amsterdam-Noord. Wanneer die renovatie is afgerond, zal de St. Augustinuskerk aan de eredienst worden onttrokken en worden ingericht als Memorarium. Een bestemming die passend en waardig is en recht doet aan het gebouw”, aldus pastoor Van der Peet.

Aanpassingen

KT Beheer is bijzonder ingenomen met het verwerven van de St. Augustinuskerk. Hans de Kluijver: “Het is een goede locatie en een prachtig gebouw. Het toeval wil dat deze kerk ontworpen is door dezelfde architect - A. Tepe - als de kerk in Arnhem die we hebben ingericht als Memorarium.” De nieuwe eigenaar laat bij het uitvoeren van de nodige aanpassingen de rijksmonumentale kerk zoveel mogelijk in tact. “Intern zullen aanpassingen nodig zijn om de ruimte als urnenbewaarplaats in te richten. In de eerste fase zal één van de twee zijbeuken worden ingericht als columbarium. Naar verwachting zal de aanpassing tot Memorarium in het voorjaar van 2015 gereed zijn.”

Geschiedenis

De St. Augustinuskerk kent een lange en bewogen geschiedenis. Vanaf ca. 1600 kregen de rooms-katholieken in het land wat meer vrijheid, wat het in 1669 mogelijk maakte een ‘schuilkerk’ in gebruik te nemen. Deze werd een ‘statie’ genoemd. In datzelfde jaar, werd de Statie-Nieuwendam overgedragen aan de orde van de Augustijnen. De geestelijke vader van deze orde is de Heilige Augustinus. Zijn beeltenis komt meerdere keren in de kerk voor. Met de herinvoering van de bisschoppelijke hiërarchie - in 1853 - werden de staties vervangen door parochies. In 1857 wordt de Statie-Nieuwendam opgeheven en de St. Augustinuskerk verheven tot Parochiekerk te Nieuwendam.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder