nieuws

Facultatieve
Sponsors

Sprekers symposium NIT onderstrepen belang van bijhouden vakkennis

28 april 2022

Met een stevige focus op scholing, veiligheid en borging van kwaliteit organiseerde Het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) een symposium op 22 april in Houten. Een viertal sprekers vond een luisterend oor bij circa dertig toehoorders uit de thanatopraxiebranche. De inzet was verdieping, verbreding maar ook vooral ontmoeting na een lange tijd.

Hilco Theeuwes, traumachirurg, beet het spits af en gaf een uiteenzetting over de werkzaamheid van balsemvloeistoffen bij fixatie. In zijn uitleg kwamen de oorsprong, de werking en het doel van balsemvloeistoffen aan de orde. De branche volgt op de voet de onderzoeken naar formalinevrije alternatieven. Theeuwes geeft aan dat vooral gelet moet worden op veiligheid van de stof en het minimaliseren van het infectierisico.

Samen optrekken

Kennis delen en elkaar versterken waren opvattingen die niet alleen bij het eerste onderwerp geventileerd werden. Een kwartiermaker in de uitvaartzorg, Henry Meijdam, was dezelfde mening toegedaan. Bij beleid maken voor de sector is aanhaken in een breder verband dé stap om landelijk succes te boeken. Als eerste voordeel in het samen optrekken noemde hij het deelbare kostenaspect en daarnaast het grotere krachtenveld waaruit je deel maakt als kleinere speler.

Permanente educatie

Na het tweede betoog legde Jacqueline Cino, verenigingsmanager bij Novex, uit welke disciplines nodig zijn om als vakgenoot te voldoen aan een studiepuntenverplichting. Het NIT initieert namelijk permanente educatie. ‘Als specialist in je branche houd je graag je vakliteratuur bij, volg je cursussen en intervisiebijeenkomsten. Dit om telkens te ervaren dat je kennis en kunde op niveau is’, vertelt Cino. Door vertrouwen, veiligheid, vorm en verbondenheid kun je een goed werkende onderlinge intervisie tot stand brengen. Deze ingrediënten zijn nodig om het tot een succes te laten worden. ‘De aangeslotenen maken tenslotte de vereniging’, besluit ze haar inspirerende verhaal.

Kennis, kunde en veiligheid

Het NIT ziet nut en noodzaak van professionaliseren en kwaliteitsbewaking en bracht als laatste spreker de eigen voorzitter in, Gert-Jan Kleinrensink. Hij geeft aan waar het knelt in het vakgebied en hoe kwaliteitsborging, regulering en zorgen voor erkenning verder vormgegeven gaan worden. Het NIT richt zich veelal op beleid maken en sluit aan op diverse landelijke platforms die betrekking hebben op de uitvaartzorg en specifiek de postmortale zorg. De symposiumonderwerpen die de revue passeerden hadden vooral te maken met deze aspecten. Werken aan kennis, kunde en veiligheid tijdens een behandeling. Tenslotte werd de uitkomst van een veiligheidsenquête met de aanwezigen gedeeld en was er tijdens de forumdiscussie -onder leiding van dagvoorzitter en moderator Walter Kooy- de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de uitdagende vragen die hij stelde. Als feestelijke afsluiting van de dag ontvingen twee examenkandidaten het behaalde thanatopraxiediploma waarmee ze toegang krijgen tot het NIT- register.

Over het NIT

Het NIT heeft als belangrijkste doelstelling het helder en zorgvuldig verstrekken van informatie aan nabestaanden, uitvaartverzorgers, overheden en andere betrokkenen bij een overlijden of aan de uitvaartzorg in het algemeen. Daarnaast organiseert het NIT (in samenwerking met de Stichting Vakexamens Uitvaartzorg) de examens voor het beroep van thanatopracteur en de registratie van gecertificeerde thanatopracteurs. Hiermee is het NIT een schakel in het proces van kwaliteitsbewaking en speelt het een rol in het bekwaam maken van de professional die zich thanatopracteur noemt.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >