nieuws

Facultatieve
Sponsors

Selectie bij reserveren graf Nieuwe Algemene Begraafplaats Putten

28 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels vastgesteld voor de uitgifte van graven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Engweg. Een beperkt aantal graven is beschikbaar gesteld voor reservering door personen die een zwaarwegend belang hebben om begraven te worden op deze begraafplaats.

Wilt u hiervoor in aanmerking komen?

Dan dient u een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij het college. Uw motivatie kunt u mailen naar secretariaat@putten.nl. Ook kunt u uw motivatie sturen naar Postbus 400, 3880 AK in Putten. Het college beoordeelt het belang aan de hand van de volgende factoren:

  • in hoeverre is sprake van een familierelatie met een reeds op deze begraafplaats
  • begraven persoon;
  • in hoeverre was sprake van een hechte band met een reeds op deze begraafplaats begraven persoon;
  • in hoeverre is sprake van een binding met de begraafplaats vanwege de locatie in de woonplaats van de aanvrager;
  • in hoeverre is sprake van betrokkenheid bij de begraafplaats vanwege een andere bijzondere omstandigheid.

Graf toegewezen

Als uw aanvraag wordt toegekend en het maximumaantal te reserveren graven nog niet is bereikt, krijgt u een graf op de begraafplaats toegewezen. Dit houdt ook in dat u de gebruikelijke kosten voor een graf in rekening gebracht krijgt. Voor 2021 betreft dit éénmalig € 1.311,00 voor het uitsluitend recht op een graf voor 30 jaar en € 42,00 onderhoudskosten per jaar.

De gemotiveerde aanvragen die tot en met 31 januari binnenkomen, worden gelijktijdig door het college beoordeeld. Daarna vindt de beoordeling op volgorde van binnenkomst plaats.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >