nieuws

Facultatieve
Sponsors

Samenwerking Uitvaartverzorging Van Vuure en In Memoriam Uitvaarten

4 juli 2019

Het uitvaartcentrum Van Vuure in Weesp gaat verder onder de naam Uitvaartcentrum Weesp

Gooise uitvaartverzorger Van Vuure met een eigen uitvaartcentrum op Begraafplaats Carspelhof gaat in zee met Weesper In Memoriam Uitvaarten van Monique Houtzager, die tevens uitvaarten verzorgt in Wijdemeren, Gooi e.o. Samen organiseren zij een reeks gratis lezingen omtrent het thema omgaan met sterven en dood. Maandag 8 juli is de eerste lezing. Thema is ‘Wat gebeurt er met de ziel na de dood?’ Spreker Willem Glaudemans baseert zijn verhaal op bijna-dood-ervaringen, oude culturele overleveringen en wetenschappelijk bewustzijnsonderzoek

Het uitvaartcentrum Van Vuure in Weesp gaat verder onder de naam Uitvaartcentrum Weesp

Martine van Vuure: ‘De naam Uitvaartcentrum Weesp dekt meer de lading van de door ons ingeslagen weg. Wij willen Weesp en omstreken een ruimte bieden waarin het mogelijk is om op eigen wijze afscheid te kunnen nemen van overleden dierbaren. Door de samenwerking met In Memoriam Uitvaarten, dat vanaf nu voor Weespers en omwonenden het afscheidscentrum als vaste opbaarlocatie in gebruik gaat nemen, hopen wij dat Weespers vertrouwd raken met het afscheidscentrum. De lezingen zijn bedoeld als uitnodiging om kennis te nemen van de vele thema’s rondom sterven en afscheid, maar ook om eens een kijkje te nemen in het afscheidscentrum.’

Over de lezing op 8 juli

Op basis van zijn ‘Boek van het Eeuwige leven - Een cursus in sterven’ beschrijft Glaudemans de zielenreis. De lezing is bedoeld voor stervensbegeleiders, geestelijk begeleiders, hospicemedewerkers, ongeneeslijk zieken, terminale patiënten en hun naasten, nabestaanden en belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 8 juli 2019 in Uitvaartcentrum Weesp, Utrechtseweg 110a, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat er voor deelnemers koffie en thee klaar. De toegang is gratis! Aanmelden is gewenst via een e-mail aan info@inmemoriamuitvaarten.nl of uitvaart@vanvuure.nl. Voor nadere info bel Monique Houtzager 06 233 09 339.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >