nieuws

Facultatieve
Sponsors

Ruiming graven op de algemene begraafplaats Maasland

Gemeente Midden-Delfland

23 december 2010

Sinds de uitbreiding van de algemene begraafplaats Maasland in 2003 is het noodzakelijk dat er graven worden geruimd om ruimte te creëren voor begravingen in algemene graven. Het gaat hierbij om 60 algemene graven.
De te ruimen graven zijn uitgegeven tussen 1982 en 1990 en zijn ruim 20 jaar in gebruik.

Het is voor de nabestaanden mogelijk om de overledenen te laten herbegraven en/of de grafsteen te behouden. Er moet dan voor 1 oktober 2011 een schriftelijk verzoek bij de gemeente zijn ingediend.

Wettelijk mag er na 10 jaar worden geruimd. Tot nu toe was daar geen aanleiding voor. Ook naar de toekomst toe wil de gemeente uit piëteitsoverwegingen proberen om de ruimingen niet voor 15 jaar te laten plaatsvinden. Gelet op de groei van onze gemeente en de toename van uitgifte van eigen graven moet extra ruimte beschikbaar komen op de algemene begraafplaats Maasland, vandaar dat nu wordt overgegaan tot ruiming van vak U.

De ruiming duurt ongeveer 2 weken. In januari/februari 2012 vindt op zeer zorgvuldige wijze de ruiming en de eventuele herbegravingen plaats.

Niet alle nabestaanden hebben persoonlijk bericht ontvangen, omdat zij niet meer of moeilijk zijn te achterhalen. Daarom is gekozen om op de begraafplaats lange tijd mededelingbordjes neer te zetten bij de te ruimen vakken en in De Schakel Midden-Delfland en de Maassluise Schakel een bericht te plaatsen.
Verzoek tot herbegraven

Wie niet wil dat de stoffelijke resten van een overledene worden geruimd kan een verzoek tot herbegraven in een koopgraf indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De kosten van aankoop van een eigen graf en de kosten van herbegraven zijn voor rekening van de aanvrager. Het schriftelijk verzoek tot aankoop en herbegraven dient voor 1 oktober 2011 bij het college van burgemeester en wethouders te zijn ingediend.
Grafsteen

In het geval een nabestaande zelf de grafsteen wil verwijderen of de steen wil behouden voordat het graf wordt geruimd, dient voor 1 oktober 2011 een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Telefonische aanvragen worden niet in behandeling genomen.
(Ook wanneer men niet overgaat tot herbegraven kan het grafmonument door nabestaande worden verwijderd of worden behouden). Als geen verzoek tot het zelf verwijderen of afgeven van de grafbedekking is ingediend vervalt deze aan de gemeente en zal de grafbedekking worden vernietigd.
Grafnummers

De te ruimen graven zijn de navolgende:
Grafnummer U 1 o.m.b. t/m U 20 o.m.b.

Nadere informatie is vanaf 4 januari 2011 te verkrijgen bij de heer J.C. de Visser van de afdeling Openbare Werken van de gemeente Midden-Delfland, telefoon (015) 380 42 00, email gemeente@middendelfland.nl

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >