Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rouwzorgtraining voor ervaren hulpverleners april 2008

dinsdag 26 februari 2008

De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) organiseert jaarlijks diverse trainingen en themadagen op het gebied van rouw en rouwzorg.

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende training:Training Nabijblijven voor ervaren hulpverleners vanaf woensdag 2 april 2008

(nog enkele plaatsen beschikbaar)

Voor: hulpverleners die zich verder willen specialiseren in het begeleiden van nabestaanden.

Inhoud: Uitgangspunt voor de training is de werksituatie van de deelnemers. Persoonlijke leervragen staan daarbij centraal. Het accent in de training ligt op het integreren van de aangeboden kennis over rouw en rouwzorg in de dagelijkse praktijk. Dit gebeurt middels zelfreflectie en het delen van vragen en ervaringen tussen de deelnemers. Er is aandacht voor de verschillende levensgebieden die door rouw worden geraakt, waaronder het gebied van zingeving, het ’onoplosbare’ aspect van rouw, het zoeken naar en vormgeven van een nieuwe weg. Verschillende werkvormen worden gebruikt zodat de training actief en afwisselend blijft.

Data: De training bestaat in totaal uit drie modules verdeeld over veertien dagdelen
(zeven niet aaneengesloten woensdagen).

Module 1: 02, 09 en 16 april 2008
Module 2: 21 mei 2008
Module 3: 28 mei, 04 en 11 juni 2008
Trainers:

Module 1: Emilie Fraterman
Zij is maatschappelijk werker en Gestalt- lichaamswerktherapeut, opgeleid bij Bolt te Nieuwaal. Sinds 1986 begeleidt zij rouwende mensen, zowel individueel als in groepen. Zij is als gastdocent rouw en verliesverwerking verbonden aan diverse opleidingen en geeft meerdaagse trainingen aan (aspirant) rouwbegeleiders. Het zien en meebeleven van de nood van rouwenden en de emotionele kloof die vaak ontstaat doordat de directe omgeving uit angst en onhandigheid niet weet hoe hiermee om te gaan, is een sterke motivatie voor haar om dit werk te doen.

Module 2: dr. Paul Boelen
Hij studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar in 2005. In samenwerking met onder meer prof. dr. Jan van den Bout, prof. dr. Marcel van den Hout en dr. Jos de Keijser heeft hij onderzoek gedaan naar de diagnostiek, theorie en behandeling van gecompliceerde rouw. Als co-auteur is hij bij verscheidene publicaties over deze thema's betrokken geweest. Hij is bovendien werkzaam als psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog. Vanuit het kader van de cognitieve gedragstherapie geeft hij therapie aan mensen met uiteenlopende vormen van psychische problematiek, waaronder gecompliceerde rouw.

Module 3:Nely Koetsier
Van oorsprong is zij docent dramatische vorming, opgeleid aan de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar te Utrecht; studeerde vervolgens aan het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie en volgde de opleiding psychodrama aan het Psychologisch Centrum T.O.P. van drs. Lex Mulder. Sinds 1989 werkt zij als psychodramatherapeut met mensen die een crisis ervaren in hun leven en met rouwenden die een ingrijpend verlies te verwerken hebben. Zij geeft eveneens trainingen in management en communicatieve vaardigheden.


Erkenning Beroepsregister NVMW: 14 registerpunten

Inschrijven en meer informatie: ameijer@verliesverwerken.nl

Of voor meer informatie, zie www.verliesverwerken.nl.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder