nieuws

Facultatieve
Sponsors

Rouwprotocol CNV voor werkgevers

30 december 2019

Vakbond CNV komt in januari met een rouwprotocol voor werkgevers. In dat protocol staat hoe werkgevers het beste om kunnen gaan met medewerkers die een dierbare hebben verloren. Op dit moment is er bij veel werkgevers helemaal niets geregeld op dit gebied. Dat zorgt voor onbegrip, weinig tijd om te rouwen wat uiteindelijk kan resulteren in extra ziekteverzuim.

Het CNV heeft onderzoek gedaan onder haar leden. Uit dat onderzoek komt naar voren dat medewerkers in veel sectoren nauwelijks kans krijgen om te rouwen. Mensen moeten vakantiedagen opnemen om te kunnen rouwen. Daardoor gaan veel mensen te snel weer aan werk na een groot verlies, dat meldt Trouw.

Opvallend aan de uitkomsten van het onderzoek is dat het vooral in de verpleeg- en thuiszorg slecht is geregeld. Daar krijgen medewerkers alleen vrij om alle praktische zaken te regelen en op de dag van de uitvaart krijgen ze ook verlof. Voor alle extra dagen die mensen nodig hebben om te rouwen moeten vakantiedagen worden opgenomen. In de bouw is het juist beter geregeld, daar krijgen mensen tien dagen vrij als een dierbare is overleden.

Het CNV wil in het rouwprotocol aangeven hoe werkgevers het beste om kunnen gaan met medewerkers die in rouw zijn. De bond gaat geen vast aantal dagen voorschrijven omdat de behoefte aan vrije dagen per persoon heel sterk verschilt. Er zijn ook mensen die juist zo snel mogelijk weer aan het werk willen.

Het komende jaar gaat het CNV zich extra hardmaken om rouw op te nemen in nieuwe cao’s.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >