nieuws

Facultatieve
Sponsors

Richtlijnen angst en spirituele zorg in de maak

6 januari 2009


Professionals in de palliatieve zorg worden opgeroepen commentaar te leveren op twee nieuwe richtlijnen die gemaakt zijn: één over de behandeling van angst, en één over spirituele zorg voor mensen in de laatste levensfase.

De richtlijnen worden gemaakt door de VIKC, de Vereniging Integrale Kankercentra. Sinds 2002 zijn er al tientallen gemaakt, waaronder richtlijnen voor de behandeling van pijn, jeuk, mondklachten en hik. Een richtlijn voor de behandeling van angst ontbrak nog. Een concept-richtlijn is nu te downloaden via www.pallialine.nl. Professionals kunnen hun commentaren doorgeven via pallialine@vikc.nl.

Naast de richtlijnen voor de behandeling van klachten waaronder mensen in de laatste levensfase gebukt kunnen gaan, zijn er ook richtlijnen voor de toepassing van aspecten van palliatieve zorgverlening. Er zijn bij voorbeeld richtlijnen met betrekking tot mantelzorg, euthanasie, complementaire zorg of palliatieve sedatie. In een commentaar-versie is nu ook een richtlijn over spirituele zorg op www.pallialine.nl gezet. Ook voor deze richtlijn geldt dat professionals hun commentaren kunnen doorgeven via pallialine@vikc.nl.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE