nieuws

Facultatieve
Sponsors

Respondenten gezocht voor onderzoek conflicten tijdens rouwproces

20 december 2011


Onderzoekers Stefan en Niek

Twee masterstudenten klinische en gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht zijn voor een onderzoek naar conflicten tijdens het rouwproces op zoek naar mensen die een enquête willen invullen. De resultaten worden gebruikt voor het eerste universitaire onderzoek naar dit onderwerp.

ingezonden bericht
Wij zijn Stefan Rolf (22 jaar) en Niek Rosenkamp (21 jaar), masterstudenten klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Wij zijn zeer geïnteresseerd in het thema verlies. Vandaar dat we onze masterscriptie wilden richten op dit thema. Het onderzoek moest echter wel vernieuwend zijn en daarom hebben we besloten onderzoek te doen naar conflicten binnen een familie tijdens het rouwproces. Voor zover wij weten zijn wij de eerste die zich specifiek richten op dit onderwerp. Ons onderzoek bestaat uit een vragenlijst waarvan het invullen ongeveer vijftien minuten zal duren en vind plaats onder supervisie van dr. H.A.W. Schut. Wij garanderen de deelnemers aan het onderzoek volledige anonimiteit. Het onderzoek zal naar schatting voor de zomer zijn afgerond.

Het overlijden van een dierbare is een gebeurtenis die een enorme impact heeft op families. Naar schatting overlijden er in Nederland jaarlijks 130.000 mensen die gemiddeld vier personen achterlaten. Dit maakt dat er jaarlijks ongeveer 520.000 mensen worden geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Verdriet, boosheid, schaamte en schuld zijn slechts enkele van de vele gevoelens die gepaard gaan met het verwerken van een dergelijk verlies. Desondanks of misschien wel daardoor kan het overlijden van een dierbare soms gepaard gaan met conflicten.

Rouw is een individueel proces waarbij grote verschillen aanwezig kunnen zijn tussen individuen. Deze verschillen kunnen mogelijk leiden tot onbegrip en/of onenigheid tussen de betrokken individuen. Daarnaast tast het rouwproces mogelijk het probleemoplossend vermogen aan waardoor conflicten in stand worden gehouden of juist ontstaan tijdens het rouwproces. Tot slot zal worden gekeken na de rol van persoonlijkheid in de omgang met problemen. Zo zullen verschillen in persoonlijkheid zorgen voor verschillen in het gebruik van probleemoplossende strategieën. Sommige van deze strategieën zullen mogelijk niet effectief zijn in een periode van rouw.

Ons onderzoek is van belang omdat wij van mening zijn dat niemand te maken wil hebben met conflicten na het verlies van een dierbare. Het onderzoek richt zich op het ontstaan van conflicten in een periode van rouw en de inhoud van deze conflicten. Het onderzoek kan de basis vormen voor verder onderzoek naar dit onderwerp. Daarnaast kunnen de resultaten mogelijk van waarde zijn voor de professionele setting die zich bezig houd met verlies.

Via deze link komt u terecht bij de vragenlijst.
Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mail adres: grief.and.conflicts@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Stefan Rolf
Niek Rosenkamp

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >