nieuws

Facultatieve
Sponsors

Reflectiedag 100 X Verlies en Afscheid

22 december 2014

De Stichting Verlies en Afscheid organiseert op zondag 8 maart 2015 in Leusden een reflectiedag voor professionals, die mensen ondersteunen of adviseren bij ingrijpend verlies. Dit kan gaan om verlies van gezondheid, van een dierbare door overlijden, verlies van werk of bedrijf of van een relatie.

De dag is bestemd voor professionals uit diverse vakgebieden, zoals bijvoorbeeld uitvaartleiders, notarissen, artsen, maatschappelijk werkers en mediators. Op het programma staan o.a. dialoogtafels, belevingsworkshops en gesprekken met ervaringsdeskundigen. Een daarvan is Louise van Deth, directeur van STOP AIDS NOW!, die vertelt over het verlies van haar collega’s door de ramp met de MH17.

Verlies wordt snel gezien als falen
“Hij heeft de ongelijke strijd verloren”. Dergelijke teksten lezen we dagelijks in de krant. Eigen regie, maakbaarheid en zelfsturing zijn dan ook de doctrines van deze tijd. Het wekt de illusie dat mensen altijd zelf hun geluk kunnen bepalen. Dat maakt het extra moeilijk om te leven met ingrijpende verliezen. Het wordt vaak gezien als falen. Professionals die ondersteunen bij verlies en afscheid worden hiermee geconfronteerd en moeten dan ook meer in huis hebben dan alleen hun vakkennis.

Leren door beleven
Voorzitter Jan Goossens: “We willen met deze dag de gelegenheid bieden om op een andere manier met de thematiek bezig te zijn. Niet vanuit theorie en vakdisciplines, maar juist vanuit beleving, ontmoeting en verdieping. Waardoor hebben onze cliënten zich gesteund gevoeld, wat hebben zij gemist?” Het belooft een zinnige dag te worden met een verrassend programma. Er is volop gelegenheid om stil te staan en te beleven, te praten met ervaringsdeskundigen en uit te wisselen met professionals uit andere vakgebieden. De dag wordt omlijst met muziek en beeldende kunst.

Kwaliteit van ondersteuning
De Stichting Verlies en Afscheid is in 2014 opgericht door vier professionals, die elkaar vonden in de ambitie om bij te dragen aan kwaliteit van ondersteuning bij verlies en afscheid. De Stichting stelt zich ten doel mensen te ondersteunen op het gebied van verlies en afscheid. Ook biedt zij professionals, die ondersteuning en advies bieden op dit terrein, de gelegenheid zich professioneel verder te ontwikkelen. Zowel binnen de eigen professie als discipline overschrijdend. Meer informatie is te vinden op www.verliesenafscheid.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >