nieuws

Facultatieve
Sponsors

Realisatie Keurmerk Uitvaartverzorging stap verder

2 oktober 2006

27 september 2006

In het ontwikkeltraject van het keurmerk is inmiddels de inhoud van het keurmerk vastgesteld. In een werkgroep onder leiding van Wissenraet van Spaendonck, met inbreng van een 8-tal vertegenwoordigers uit verschillende bedrijven, zijn de eisen opgesteld waaraan een keurmerkhouder moet voldoen. Ook is inbreng verkregen van een klankbordgroep die samengesteld was vanuit diverse organisaties, zoals de Stichting Rouwbegeleidingen, de Nederlandse Pati├źnten Vereniging en vertegenwoordigers van begraafplaatsen, crematoria en mortuaria.

De stuurgroep heeft het concept keurmerk voorgelegd aan de algemene ledenvergaderingen van de NUVU en de VOU. De ledenvergaderingen van beide brancheorganisaties zijn akkoord gegaan met de voorstellen. Hiermee is de volgende fase van het project ingegaan: de realisatie en lancering.

Op dit ogenblik wordt gewerkt aan de oprichting van een stichting waar het keumerk zal worden ondergebracht. Inmiddels is opdracht gegeven voor het opstellen van de statuten en het ontwerpen van een logo en de huisstijl.

Het keurmerk staat open voor alle bedrijven die uitvaartverzorging als hoofdactiviteit hebben.
Onafhankelijke certificeringsinstellingen zullen audits uitvoeren waarin zij onderzoeken of een bedrijf dat een keurmerk wil verkrijgen voldoet aan de eisen.
Voor klanten staat een beroepsmogelijkheid via een klachtenregeling open. Bedrijven kunnen beroep aantekenen via een geschillenregeling tegen bijvoorbeeld het niet toegekend krijgen van een keurmerk en eventuele schorsingen.

De lancering van het keurmerk staat gepland in januari 2007.
In het najaar 2006 start de communicatie en worden bedrijven geïnformeerd over de eisen en voorwaarden. Bedrijven kunnen zich naar verwachting eind 2006 als aspirant keurmerkhouder aanmelden.

Van nadere ontwikkelingen wordt u op de hoogte gehouden.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE