nieuws

Facultatieve
Sponsors

Reactie AFM op nieuwsbericht Dela

25 april 2012


De Autoriteit Financiële Markten (AFM) reageert hierbij op het nieuwsbericht van Dela, dat op 24 april is gepubliceerd op de website van de uitvaartverzekeraar. Uit dit nieuwsbericht komt naar het oordeel van de AFM een onvolledig beeld naar voren over het onderzoek van de AFM naar de vijf grootste uitvaartverzekeraars.

De AFM heeft in 2011 onderzocht of uitvaartverzekeraars het belang van de klant voldoende centraal stellen. Het onderzoek betrof de distributie van uitvaartverzekeringen door de vijf grootste uitvaartverzekeraars, waaronder Dela. De algemene conclusie luidde dat het belang van de klant niet altijd centraal staat. De AFM heeft onder meer gekeken naar telefonische verkoopgesprekken, beloningsbeleid en passende provisie.

De AFM heeft op meerdere onderdelen (wettelijke) tekortkomingen geconstateerd bij de onderzochte uitvaartverzekeraars. De AFM heeft alle betrokken verzekeraars per brief geïnformeerd over de verbeterpunten die ze moeten doorvoeren.

Zoals kan worden afgeleid uit het nieuwsbericht van Dela, heeft de AFM aan Dela een voornemen tot aanwijzing gestuurd. Dit had slechts betrekking op één van de onderwerpen van het brede onderzoek van de AFM. Omdat Dela naar aanleiding van dit voornemen haar werkwijze grotendeels heeft aangepast, is afgezien van het daadwerkelijk geven van de aanwijzing. Wel heeft de AFM Dela verzocht op korte termijn aan te geven hoe zij de door de AFM geconstateerde verbeterpunten verder denkt vorm te geven.

De AFM doet nog steeds op deelgebieden onderzoek bij de uitvaartverzekeraars. Daarbij valt niet uit te sluiten dat aan één of meer van de onderzochte uitvaartverzekeraars (formele) maatregelen worden opgelegd.

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >