nieuws

Facultatieve
Sponsors

Provincie staat bouwplannen crematorium Heerhugowaard toe

7 maart 2012

De provincie Noord-Holland is akkoord met de bouwplannen voor een crematorium in Heerhugowaard naast de begraafplaats aan de Krusemanlaan. Ook de bouw van twee woningen, één aan de Beukenlaan en één aan de Jan Glijnisweg, krijgen groen licht van het provinciebestuur.

De gemeente Heerhugowaard heeft bij de provincie een ontheffing aangevraagd voor de realisatie van een crematorium ten oosten van de huidige begraafplaats aan de Krusemanlaan. Nu de gemeente is gegroeid naar meer dan 50.000 inwoners is er behoefte aan een nieuw crematorium in het HAL-gebied, aanvullend op de al bestaande crematoria in Schagen en Hoorn. De uitvaartfaciliteit zal meerdere functies hebben; het omvat naast een crematorium, ook rouwkamers en een horecavoorziening. Uit een onderzoek van DELA blijkt dat de locatie aan de Krusemanlaan de meest geschikte plek is voor een crematorium, onder andere vanwege de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en groenvoorziening.

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat nut en noodzaak voor de uitvaartfaciliteit voldoende zijn aangetoond en ook de ARO heeft zich positief over de plannen uitgesproken. Dat geldt ook voor de bouw van twee vrijstaande woningen, waarvan één aan de Beukenlaan 6a en de andere aan de Jan Glijnisweg 91a. De bouw van de woningen maakt deel uit van een compensatieplan in het kader van de aanleg van de nieuwe ringweg in de Waarderhout. De ARO is van mening dat 'de twee woningen goed inpasbaar zijn in de lintbebouwing ter plekke'.

Procedure
Gemeenten die bouwplannen hebben buiten bestaand gebouwd gebied, moeten daarvoor een ontheffingsverzoek bij de provincie indienen. Dit is vastgelegd in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS). De provincie staat nieuwe verstedelijking in landelijk gebied slechts toe als nut en noodzaak zijn aangetoond, er geen locatie binnen bebouwd gebied mogelijk is en de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) een positief advies uitbrengt over de ruimtelijke kwaliteit.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >