nieuws

Facultatieve
Sponsors

Provincie frustreert ontwikkeling Natuurbegraafplaats De Polberg

23 augustus 2015


De trage besluitvorming van de provincie Gelderland en het college van de gemeente Heerde leidt tot toekomstige bedrijfsschade voor Natuurbegraafplaats De Polberg. Dit stelt Hans Stuyling de Lange, eigenaar van De Polberg, in een persbericht aan Uitvaartbranche.nl.

Landgoed De Polberg is één van zes landgoederen die tussen 1850 en 1900 werden gesticht op de heidegronden tussen Hattem en Heerde. Om het historische landgoed te behouden voor toekomstige generaties, wil Stuyling de Lange het ontwikkelen tot natuurbegraafplaats, ceremonieel centrum, rouwcentrum en informatiecentrum. Ook komt er een uitkijktoren op het hoogste punt. ‘Een mooi project dat past binnen het provinciale Belvoir-beleid. Je zou denken de provincie staat te trappelen om mee te werken. Maar de praktijk is anders. De provincie is moeilijk of niet in beweging te krijgen. Het lijkt op trekken aan een dood paard‘ aldus Stuyling de Lange.

Door de trage provinciale besluitvorming loopt met name de uitgifte van graven op De Polberg vertraging op. ‘Hiermee vallen aanzienlijke inkomsten te behalen. Die willen wij gebruiken om het landgoed te herstellen en ontwikkelen. Maar die inkomsten lopen wij nu dus mis.’


Huize de Polberg

Stuyling de Lange heeft de provincie en gemeente al in februari dit jaar gevraagd om een planologisch besluit te nemen. Maar tot op heden is dit besluit uitgebleven en ligt de ontwikkeling van De Polberg stil. ‘Een bedroevend resultaat voor twee overheden die zich voor laten staan op uitnodigingsplanologie. Ze noemen het ‘uitnodigingsplanologie. Maar in de praktijk is het een uitputtingsplanologie, waar de ondernemer voortdurend diep door de knieën moet gaan. Het moet anders. Het moet maar eens gezegd.’’

Om de schade te beperken heeft Stuyling de Lange de hulp ingeroepen van gedeputeerde J.J. van Dijk en van Cultuurland Advies, een bemiddelingsbureau. ‘Een snelle besluitvorming nu kan de bedrijfsschade straks voorkomen. Wij kunnen dan eindelijk verder met ons plan.’

Volgens Stuyling de Lange ligt behalve bedrijfsschade ook planologische schade op de loer. Sinds februari dit jaar ontwikkelt Natuurbegraven Nederland een tweede begraafplaats in Wapenveld, die pal naast de Polberg komt te liggen. ‘Een afgeslankte kopie van ons Polberg-plan en dus een geduchte concurrent.’ Stuyling de Lange vreest een verlies aan omzet wanneer de gemeente of provincie geen maatregelen neemt. Of het dorp Wapenveld op een tweede natuurbegraafplaats zit te wachten? ‘Ik denk het niet. Een natuurbegraafplaats is geen winkel maar een voorziening. Je zet toch ook geen twee vliegvelden naast elkaar.’

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE