nieuws

Facultatieve
Sponsors

Positief resultaat 'de Facultatieve Groep' in 2008

Ondanks mondiale financiële crisis

22 juni 2009

Ondanks de mondiale financiële crisis sluit ''de Facultatieve Groep' 2008 met een positief resultaat na belasting van € 675.490 af. Daarmee laat het resultaat weliswaar een daling zien ten opzichte van 2007. “Maar,“ zo stelt Henry Keizer, voorzitter van de Raad van Bestuur van 'de Facultatieve Groep', “wij zijn blij met dit positieve resultaat. Het geeft de kracht en flexibiliteit van onze Groep weer.”

Groei
In het verslagjaar was de omzet van 'de Facultatieve Groep' € 69.092.078, nagenoeg gelijk aan 2007. Keizer: “Ook wij hebben te maken met een daling van de beleggingsopbrengsten bij Facultatieve Verzekeringen. Als we die buiten beschouwing zouden laten, is er sprake van een groei in omzet van bijna € 3,6 miljoen. De grote mondiale verscheidenheid aan activiteiten maakt 'de Facultatieve Groep' een krachtige en betrouwbare partner. En daarmee uniek. De positieve ontwikkelingen van alle werkmaatschappijen zijn in staat om de negatieve beleggingsresultaten voor een belangrijk deel op te vangen.”

Binnen 'de Facultatieve Groep' werden in 2007 ruim 10.000 plechtigheden verzorgd. De verschillende crematoria binnen 'de Facultatieve Groep' verzorgden 11,65% van alle crematies in Nederland.

Mondiale ontwikkelingen
Niet alleen in Nederland, maar ook mondiaal liet 'de Facultatieve Groep' in 2008 positieve ontwikkelingen zien. Zo boekte Facultatieve Technologies uitstekende resultaten en was het duidelijk dat waar (lokale) overheden de regelgeving rond cremeren en andere verbrandingsinstallaties steeds verder aanscherpen, organisaties een partner zoeken met ervaring en stabiliteit. Binnen Hygeco International (inmiddels volledig onderdeel van 'de Facultatieve Groep') was er sprake van een aanzienlijke groei op het gebied van Post Mortem Assistence.

Met het Krematorium Memmingen (Beieren), het dit jaar te openen Krematorium Niederrhein Willich, de overname van Funeralia GmbH én de oprichting van het in (internationaal) vervoer van overledenen gespecialiseerde bedrijf TransRep International waren de ontwikkelingen binnen 'de Facultatieve Groep' in Duitsland zeer indrukwekkend. De oprichting van TransRep International sluit zeer goed aan op de activiteiten van Hygeco Post Mortem Assistance, met jaarlijks 15.000 overbrengingen één van de grootste dienstverleners in Europa op dit gebied.

'De Facultatieve Groep'
De basis van 'de Facultatieve Groep' werd in 1874 gelegd met de oprichting van de huidige Koninklijke Facultatieve. Inmiddels levert 'de Facultatieve Groep' door middel van zelfstandige werkmaatschappijen, hoogwaardige producten en diensten op het gebied van automatisering, communicatie, crematie & begraven, milieubeheer & verbrandingstechniek én verzekeringen. Het hoofdkantoor van 'de Facultatieve Groep' is gevestigd in Den Haag.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >