nieuws

Facultatieve
Sponsors

Populair in Brabant: mooi de kist in met thanatopraxie

13 maart 2013

Auteur: Rob Bartol

EINDHOVEN - Meer en meer Brabanders ondergaan na hun dood een thanatopraxie behandeling. Brabantse uitvaartondernemers en crematoria bevestigen onafhankelijk van elkaar een enorme toename. Bij zo'n behandeling wordt het bloed in het lichaam vervangen door een conserveringsvloeistof. Het milde balsemen is sinds 2010 wettelijk in ons land toegestaan en heeft als effect dat lichamen langer houdbaar en toonbaar zijn zonder koeling.

Thanatopracteur Ger Hendrikx uit Eindhoven behandelde in het eerste jaar dat de behandeling toegestaan was (2010) ruim honderd overledenen en vorig jaar (2012) bijna het dubbele: "Er zit een fors stijgende lijn in", aldus Hendrikx, die zijn opleiding deed aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam

Thanatopracteur

De veertigjarige Ger Hendrikx is een buitenbeentje bij de slechts dertig geregistreerde thanatopracteurs die ons land kent*. In tegenstelling tot zijn collega's behandelt hij overledenen 'gewoon' thuis.

Zijn collega's behandelen de lichamen standaard in mortuaria of in een kille ziekenhuisachtige omgeving: "Het voordeel van milde balseming is dat mensen thuis opgebaard kunnen worden zonder koeling. Het lichaam is langer houdbaar en toonbaar", legt Hendrikx uit: "Ook de 'lijktint van het lichaam wordt ermee tegengegaan en na een behandeling kleurt het lichaam weer."

* (aanvulling redactie Uitvaart.nl: er zijn veel meer thanatopracteurs die beschikken over de juiste opleiding en de juiste papieren. Alleen is niet elke thanatopracteur aangesloten bij het N.I.T.)

Conserveringsvloeistof

Dat hij langskomt bij de overledenen thuis en ze daar behandelt, is volgens de richtlijnen van de overkoepelende organisatie N.I.T niet wenselijk: "Ze zijn bang dat er in een woonomgeving schadelijke effecten kunnen optreden van de behandeling bij de thanatopracteur zelf, maar ik werk volgens de richtlijnen. Als de conserveringsvloeistof eventueel een geur achterlaat, is dat met een halfuurtje luchten ook opgelost."

Aantallen

Dat de behandeling meer en meer wordt toegepast, blijkt ook uit landelijke cijfers. Sinds de invoering in 2010 zijn er al rond de vierduizend overledenen behandeld. Ger Hendrikx is in zuid-Nederland de enige die de behandeling ook bij mensen thuis doet.

Met dank aan Omroep Brabant.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE