nieuws

Facultatieve
Sponsors

Persoonlijke wensen voorop

De Lelie Uitvaartverzorging:

8 augustus 2005


LOBITH - Twee jonge ondernemers Marc Stift (24) en Barry Pijpers (26) zijn onlangs aan de Kwekerstraat 1A een nieuw uitvaartcentrum gestart: De Lelie Uitvaartverzorging. “Wij vinden dat een afscheid persoonlijker kan”, aldus Marc Stift. “Een eigen ervaring heeft ons daarvan overtuigd. Met De Lelie willen we die persoonlijke insteek bieden.”

Er is een gedegen onderzoek geweest voordat de heren hun formule rond hadden. Het meest in het oog springend is wel de 24-uurs opbaring. “We hebben in ons pand een zogenaamde familiesuite”, legt Stift uit. “Hierin is een opbaarkamer en een huiskamer met een keukentje. De familie van de overledene krijgt de sleutel van deze ruimte waardoor er dus ieder moment van de dag en de nacht bezoek mogelijk is. Zelfs het aanbrengen van een eigen persoonlijk accent in deze ruimte kan. Daar hebben we rekening mee gehouden.” De beide uitvaartbegeleiders willen uitgaan van een ‘open deuren’ principe. “De mensen zoveel mogelijk overal bij betrekken. Je hoort zo vaak dat nabestaanden de periode tot en met de uitvaart als een film beleven en wij willen, wanneer de behoefte er is uiteraard, de mogelijkheid bieden om het bewuster te beleven. Dat draagt in onze optiek ook positief bij aan het rouwproces.” Persoonlijke invulling staat bij De Lelie voorop. Zo wordt er gewerkt met een eigen bloemist die in nauw overleg met de nabestaanden de bloemstukken samenstelt. Maar De Lelie kan ook beschikken over een uitvaartbus of een koets, precies zoals het wordt gewenst. “We gaan met de nabestaanden in gesprek en luisteren naar de wensen. We draaien het eigenlijk een beetje om. Niet uitgaan van de mogelijkheden maar de mogelijkheden zoeken bij de wensen.” De nabestaanden krijgen bij De Lelie steeds te maken met dezelfde uitvaartbegeleider. “Dat is prettig. Zo kan er een vertrouwensband ontstaan.” Overigens is het contact ook niet afgelopen na de begrafenis. “Na twee weken komen we langs bij om te kijken of er nog zaken zijn waar we in kunnen begeleiden. Papierzaken bijvoorbeeld. En als mensen het willen blijven we nog een jaar lang iedere zes weken even langs gaan. Zeker bij oudere mensen kan dat belangrijk zijn. We kunnen dan eventueel aanbieden om bijvoorbeeld nog een bezoek aan het graf te brengen. Natuurlijk hoeft dit allemaal niet maar we horen te vaak dat er na een overlijden veel bezoek is maar dat na een tijdje die belangstelling weer verdwijnt.” De Lelie heeft ook een zogenaamd Uitvaartcodicil ontwikkelt. Daarin kan iedereen zelf kenbaar maken hoe hij of zij de eigen uitvaart geregeld wil zien. Het codicil wordt door De Lelie bewaard en bij overlijden met de nabestaanden besproken.

Voor informatie is De Lelie Uitvaartverzorging te bereiken via nummer 0316-840874 of via het centrale meldnummer 0800-sterfgeval. “Wij huren dat nummer voor de hele regio met kengetal 0316. Mensen die bellen worden automatisch, zonder tussenkomst van een telefoniste, met ons doorverbonden.”


Liemers Lantaren – week 31

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >