nieuws

Facultatieve
Sponsors

OPZEGDIENST: Nieuwe Innovatieve dienst binnen Uitvaartbranche

4 maart 2007

Indien er sprake is van een overlijden moeten er veel zaken worden geregeld. Opzegdienst zorgt er primair voor dat lidmaatschappen & abonnementen die op naam staan van de overledene worden opgezegd of overgezet op naam van de nabestaande.

Na een sterfgeval worden nabestaanden in de meeste gevallen geconfronteerd met een grote hoeveelheid administratieve afhandelingen en papierwerk. Een overlijdensakte moet worden aangevraagd, rouwbrieven moeten worden verstuurd, de uitvaart moet worden georganiseerd en verzekeringen moeten worden geraadpleegd. Allemaal emotionele en tijdrovende handelingen. De activiteit die echter als meest tijdrovend wordt ervaren is het informeren van alle organisaties waar de overledene staat geregistreerd en vervolgens het opzeggen of omzetten van deze lidmaatschappen. Dit is nu juist waar Opzegdienst een oplossing voor biedt.

Opzegdienst is een nieuwe innovatieve internet dienst die zich voornamelijk richt op het opzeggen van lidmaatschappen na een sterfgeval. Ook biedt Opzegdienst de mogelijkheid om lidmaatschappen om te zetten op de naam van de nabestaande. Onder lidmaatschappen worden niet alleen kranten en tijdschriften verstaan, maar ook kan men bijvoorbeeld het lidmaatschap bij een wooncoöperatie, telecom provider, of goed doel met Opzegdienst annuleren of omzetten.

Initiatiefnemer en ontwikkelaar van Opzegdienst is Dhr. Roeland Coopman. Dhr. Coopman kwam op het idee voor Opzegdienst na het overlijden van zijn grootvader. De grootmoeder van Dhr. Coopman had de grootste moeite om de energie nota op haar naam te krijgen. Ondanks vele telefoontjes kreeg ze het niet voor elkaar. “Opzegdienst ontlast nabestaanden in de moeilijke en emotionele periode die volgt op een sterfgeval”; aldus Dhr. Coopman.

Opzegdienst is een gebruikersvriendelijk en professioneel online systeem waarbij binnen één uur alle lidmaatschappen kunnen worden geselecteerd die opgezegd of omgezet moeten worden. Opzegdienst doet vervolgens de rest. Opzegdienst bespaart aanzienlijk veel tijd en omdat lidmaatschappen niet onnodig doorlopen kan de dienst ook behoorlijk wat kosten besparen. Men hoeft niet uren te zoeken naar contactgegevens van diverse instanties of eindeloos te bellen naar call centers en ledenadministraties. Ook hoeven geen stapels kopieën of brieven te worden verstuurd. Opzegdienst kost € 49,-.

Maar Opzegdienst gaat verder dan alleen lidmaatschappen want er wordt ook ondersteuning geboden bij de laatste verplichte belastingaangifte en de aanvragen van huur-, zorg-, en kindertoeslag. Kortom… Opzegdienst, een zorg minder.

Zie ook http://www.opzegdienst.nl

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE