nieuws

Facultatieve
Sponsors

Operationeel resultaat Monuta positief

29 mei 2012

Verzekeringsbedrijf

Apeldoorn, 29 mei 2012

Monuta heeft in 2011 te maken gehad met moeilijke marktomstandigheden en een ongunstig beurs- en renteklimaat. Door met name de lagere beleggingsopbrengsten en een geringe teruggang in de aantallen uitvaarten daalde de omzet tot € 226 miljoen. Het nettoresultaat kwam uit op een verlies van € 11,7 miljoen, met name als gevolg van negatieve koersresultaten, afschrijving op vastgoed in de uitvaartgroep en een hogere pensioenpremie als gevolg van onderdekking. Het onderliggende operationele resultaat is positief.

Verzekeringsbedrijf

Het nettoverlies van het verzekeringsbedrijf kwam uit op € 7,9 miljoen. De solvabiliteit van het verzekeringsbedrijf is met een ratio van 252% lager dan in 2010 (286%), maar vormt nog altijd een solide basis voor de bedrijfsvoering. De directie is verheugd dat het verzekerd kapitaal de grens van € 5 miljard in 2011 heeft overschreden. De verkoop van nieuwe verzekeringen in het intermediairkanaal is achtergebleven ten opzichte van 2010. Dit wordt mede veroorzaakt doordat Monuta ervoor heeft gekozen samen te werken met tussenpersonen die de klant voorzien van een passend advies en die worden beloond met doorlopende provisie.

Monuta vindt het van groot belang dat de consument zelf kiest via welk kanaal hij een uitvaartverzekering afsluit. Daarom heeft Monuta, naast het intermediaire kanaal, het directe kanaal verder ontwikkeld. De investeringen in het directe kanaal zorgden er in 2011 voor dat het aantal polissen afgesloten via eigen adviseurs, callcenter en website steeg met 65%.

Uitvaartbedrijf

Het uitvaartbedrijf leed een verlies van € 3,8 miljoen over 2011. De oorzaken hiervan zijn het lagere aantal verzorgde uitvaarten ten opzichte van 2010 en eenmalige lasten van € 5 miljoen. Deze eenmalige lasten bestaan onder andere uit een extra afschrijving op panden en een hogere pensioenpremie. Monuta verzorgde ruim 7% meer crematies ten opzichte van afgelopen jaar.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ook geïnteresseerd in nieuws, trends en ontwikkelingen in de uitvaartbranche?
Volg ons op Twitter via @uitvaart!

Vooruitzichten

Monuta heeft positieve verwachtingen van de focus op lokaal ondernemerschap in het uitvaartbedrijf. Daarnaast wordt in het verzekeringsbedrijf samen met het intermediair gewerkt aan nieuwe businessmodellen die inspelen op het provisieverbod. Tegelijkertijd wordt het directe kanaal voor het uitvaart- en verzekeringsbedrijf verder ontwikkeld. De effecten hiervan zullen naar verwachting vanaf de tweede helft van 2012 zichtbaar worden in de cijfers en in marktaandelen. De financiële markten, de ontwikkelingen van de rente en de ontwikkelingen met betrekking tot de Euro zijn zo belangrijk voor Monuta en zijn zo onzeker dat een concrete verwachting voor 2012 niet verantwoord kan worden gegeven.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE