nieuws

Facultatieve
Sponsors

Openbaar Ministerie: Onvoldoende grond voor beschuldiging misstanden crematorium Maaslanden te Nieuwkuijk

25 mei 2014

Op haar website publiceerde het Openbaar Ministerie een nieuwsbericht waarin zij aangeeft dat er onvoldoende grond is voor de beschuldiging van misstanden bij crematorium Maaslanden. Lees hier het bericht.

Onvoldoende grond voor beschuldiging misstanden crematorium Maaslanden te Nieuwkuijk

24 mei 2014 - Arrondissementsparket Oost-Brabant

De hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Oost-Brabant deelt mede dat uit een feitenonderzoek geen aanwijzingen naar voren zijn gekomen van mogelijke strafbare feiten, gepleegd door het crematorium Maaslanden. Dit heeft ertoe geleid dat een strafrechtelijk onderzoek niet aan de orde is.

Melding

Bij de politie is op 27 maart 2012 melding gedaan van mogelijke wantoestanden binnen het crematorium Maaslanden te Nieuwkuijk. De politie heeft het arrondissementsparket Oost-Brabant hiervan in maart 2013 op de hoogte gebracht.

De mogelijke misstanden zouden betrekking hebben op een ingezet beleid binnen het crematorium Maaslanden, gericht op gasreductie. Kortere verbrandingstijden en anderzijds een lagere verbrandingstemperatuur zouden een forse gasreductie hebben opgeleverd. Dit zou volgens melder echter ten koste zijn gegaan van de zorgvuldigheid van het crematieproces.

Feitenonderzoek

Naar aanleiding van deze melding is een feitenonderzoek gestart waarin onder meer de melder en twee getuigen zijn gehoord. Hun verklaringen kwamen overeen.
Naar aanleiding daarvan is het bestuur gesommeerd de handelwijze tegen het licht te houden en als er sprake was van de aangegeven handelwijze dit direct te stoppen.

Vervolgens is het energiebedrijf bevraagd op het gasverbruik in een bepaalde periode van het crematorium en is het bestuur van DELA gehoord.

Geen strafrechtelijke aanknopingspunten

De cijfers met betrekking tot het gasverbruik van het crematorium lieten zien dat er geen sprake is geweest van gasreductie. Dit gegeven, met daarnaast onder andere de onderbouwing van het crematieproces, heeft er toe geleid dat er geen strafrechtelijke aanknopingspunten meer waren om deze zaak verder in behandeling te nemen.

Naar aanleiding van het feitenonderzoek heeft het Openbaar Ministerie:
1. het bestuur gevraagd hun handelwijze tegen het licht te houden en indien nodig aan te passen;
2. de gemeente gevraagd toezicht uit te oefenen als bevoegd gezag op het gebied van milieu;
3. het ministerie van VenJ gevraagd of zij bij het ministerie van VWS aandacht zouden willen vragen voor het ontbreken van landelijk toezicht, controle en inspectie op het crematieproces.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn