nieuws

Facultatieve
Sponsors

Open dag voor het publiek op 30 juni a.s.
Crematorium Haarlem opent zijn deuren: een uniek gebouw wordt in gebruik genomen

28 juni 2002


Afgelopen donderdag 27 juni is Crematorium Haarlem officieel geopend door de burgemeester van Haarlem, mr. J.J.H. Pop. De officiële opening, waarbij naar schatting 150 genodigden aanwezig waren, was een groot succes. Na een welkomswoord door de directie, de heren Wijkhuise en Sprenger, verklaarde de burgemeester van Haarlem het crematorium voor geopend. In zijn toespraak refereerde de heer Pop aan de poging, ruim 100 jaar geleden, om in Haarlem het eerste crematorium van Nederland op te richten. Als dit was gelukt, zo sprak hij, dan was in Haarlem niet het laatste, maar het eerste crematorium gebouwd. Tevens sprak hij een uitgebreid woord van dank aan allen die bij de voorbereidng en bouw van het crematorium betrokken zijn geweest, waaronder aannemingsbedrijf Ooijevaar en architect Zeinstra.

Na de burgemeester voerde ook de directeur van Yarden, de heer V.d. Wiel en de heer Zeinstra kort het woord.
Na dit - officiële - deel werd het nieuwe gebouw muzikaal ingewijd door een rituele rondgang om aula en binnentuin met Aukies Brasband, waaraan alle genodigden deelnamen. De muzikale rondgang eindigde in de condoleance, waar het zeer geslaagde evenement afgesloten werd met een koud buffet en een champagne bowl, dat laatste aangeboden de cateraar van het crematorium de heer Steffers.

De officiële opening wordt gevolgd door een open dag op zondag 30 juni, waarop belangstellenden tussen 10.00 en 16.00 uur het gebouw kan bezichtigen. Na afloop staat er een kopje koffie klaar en ontvangt men een klein aandenken.

Informatie over de bouw van het crematorium

Na een voorspoedige bouwperiode, die begon op 23 januari 2001 met het slaan van de eerste paal is het gebouw van Crematorium Haarlem op 3 mei jl. opgeleverd. De eerste crematies hebben inmiddels plaatsgevonden.

Het crematorium is gebouwd op de begraafplaats Akendam aan de Vergierdeweg door aannemingsbedrijf Ooijevaar. Zowel de architectuur van het gebouwencomplex alsook de organisatievorm van het crematorium zijn voor de Nederlandse uitvaartwereld uniek.

Het crematorium is ontworpen door architect Zeinstra uit Amsterdam. Zijn ontwerp is uniek omdat hij daarin de verschillende etappes in het (uitvaart)ritueel heeft samengevat in een rondgang. Hierdoor ontstaat in het centrum van het gebouwencomplex een grote binnentuin. Het vierkante binnenhof is een architectonisch oertype. Gebouwen, die aan alle zijden symmetrisch rondom een open midden zijn aangelegd, vindt men in nagenoeg alle culturen door de eeuwen heen, waarbij gedacht kan worden aan de vierkante kloostertuin. Als een middeleeuwse kloostergang verbindt de tuin alle delen van de uitvaartceremonie, de ontvangstruimten, de aula, de crematieruimte, de condoleanceruimtes en het columbarium tot een rituele rondgang. Voor grotere bijeenkomsten kunnen belangstellenden een dienst zelfs vanuit de tuin volgen. Het is de bedoeling, dat in het crematorium de ruimte en mogelijkheden worden geboden voor zeer persoonlijke uitvaart- en crematieplechtigheden, waartoe ook het bijwonen van het invoeren van de kist in de oven behoort.

Twee Haarlemse uitvaartondernemers zijn bij het crematorium als partners betrokken in de vorm van een zogenaamd publiek-privaat samenwerkingsverband. In 1997 werd deze samenwerking geformaliseerd met de oprichting van de Commanditaire Vennootschap "Crematorium Haarlem C.V.", waarin de twee uitvaartondernemers, de Associatie Kennemerland BV en de Uitvaartverzekering en -verzorging Haarlem BV als vennoten samen met de gemeente deelnemen. Er worden jaarlijks rond de 1000 crematies verwacht.

Het Haarlemse crematorium heeft een totale investering gevergd van ruim € 4,7 miljoen. Het is het eerste crematorium in Nederland dat volledig voldoet aan de z.g. NeR-richtlijnen, dankzij het feit, dat het is uitgerust met een CAN5000 -oven van DFW Europe met nageschakelde filterinstallatie. Deze brengt de emissie van schadelijke stoffen vrijwel tot nul terug.

Het crematorium richt zich op de bewoners van Noord- en Zuid-Kennemerland en de wijde omgeving, waaronder de Haarlemmermeer, de bollenstreek en de omgeving van Alkmaar. Voor de bewoners in dit grote gebied staat vanaf heden een bijzonder vormgegeven en schoon crematorium ter beschikking.

T. Sprenger
Directeur Crematorium Haarlem CV

Bezoekadres: Vergierdeweg 271, 2026 BJ Haarlem
Postadres: Postbus 2578, 2002 RB Haarlem
Telefoonnummer: 023-5133077
Faxnummer: 023-5133079

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >