nieuws

Facultatieve
Sponsors

Ook Schellingerhout ontvangt het Keurmerk Uitvaartzorg

14 maart 2007

De Vereniging van Ondernemingen in de Uitvaartbranche (VOU) en de Nederlandse Unie van Erkende Uitvaartondernemingen (NUVU) hebben het initiatief genomen een keurmerk te ontwikkelen. Beide brancheverenigingen zien het keurmerk als een middel om de kwaliteit van dienstverlening te optimaliseren en om de beste dienstverleners herkenbaar te maken voor het grote publiek. Uitvaartonderneming Schellingerhout uit Koudekerk aan den Rijn is één van de eerste in de uitvaartbranche, die het Keurmerk Uitvaartzorg mag voeren.

Vanaf 14 maart gecertificeerd
Op woensdag 14 maart a.s. wordt het certificaat aan Erik Schrama overhandigd tijdens een officiële bijeenkomst op landgoed De Mookerheide bij Molenbroek. Erik Schrama, directeur van Uitvaartonderneming Schellingerhout, is zeer trots op deze regionale primeur. Schrama: "Het bijzondere van dit keurmerk is dat het niet zomaar een stempeltje is dat iedereen kan krijgen. De controles van de eisen waaraan bedrijven dienen te voldoen om een keurmerk te verkrijgen, worden uitgevoerd door twee onafhankelijke certificatie instellingen. Onze onderneming had overigens geen enkele moeite met de audit. Maar dat zullen lang niet alle uitvaartondernemingen straks kunnen zeggen."

Streng certificatieproces
Vanwege het strenge certificatieproces hebben nog lang niet alle uitvaartbedrijven zich voor die procedure opgegeven. Voor de certificatie worden alle uitvaartverzorgende werkzaamheden die starten na een overlijdensmelding tot aan de laatste nazorg na een uitvaart op kwaliteit onderzocht. Het keurmerk is niet gerelateerd aan het verzekeringsdeel van de uitvaartbranche. Het geldt dus niet voor uitvaartpolissen in welke vorm dan ook.

Zekerheid voor de cliënt
Eén van de doelstellingen van de invoering van het Keurmerk Uitvaartzorg is bescherming bieden aan opdrachtgevers (consumenten). Meetpunten bij de kwaliteittoetsing zijn o.a. de mate van helderheid van de vooraf gemaakte afspraken over de uitvoering en van de kostenbegroting, het functioneren van de organisatie, de professionaliteit van de medewerkers, de wijze van klachtenafhandeling en de klanttevredenheidsscore waarvoor aan permanent onderzoek gedaan moet worden. Om zeker te zijn van continuïteit in kwaliteit, moet het gecertificeerde uitvaartbedrijf jaarlijks opnieuw bewijzen dat het terecht houder is van het Keurmerk Uitvaartzorg. Om de consumenten voldoende vetrouwd met het belang van dit keurmerk te maken, zullen de genoemde brancheverenigingen er de komende tijd in tal van publicaties veel aandacht aan schenken. Meer informatie erover is ook in te winnen bij Erik Schrama van Uitvaartonderneming Schellingerhout, Dorpsstraat 30, 2396 HB Koudekerk aan den Rijn. Tel. 071 341 23 15.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >