nieuws

Facultatieve
Sponsors

Online toegang tot gegevens uit het digitale begraaf- en crematieregister van De Nieuwe Ooster via Stadsarchief Amsterdam

Direct zoeken in de index van De Nieuwe Ooster (1894 - 2005)

18 december 2008


Op de website van het Stadsarchief: www.stadsarchief.amsterdam.nl is de Archiefbank te raadplegen. De Archiefbank bestaat uit archiefinventarissen en genealogische zoeksystemen. Het zoeksysteem op het oude grafregister van begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster is nu uitgebreid met gegevens afkomstig uit het digitale begraafregister.

De Wet op de Lijkbezorging (artikelen 27 en 50) verplicht iedere begraafplaats /crematorium een register bij te houden ‘van alle daar begraven en verbrande lijken en de bestemming die aan de as is gegeven.'
Sinds 1990 houdt begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster dit register digitaal bij. Inmiddels heeft de eerste archiefoverdracht van gegevens uit dit register naar het Stadsarchief ook plaatsgevonden.

Voordat het register digitaal werd bijgehouden werkte De Nieuwe Ooster van 1955 tot 1992 met een kaartsysteem, de zogenaamde ‘overledenenkaartjes’. De gegevens van deze kaartjes zijn één voor één met de hand ingevoerd in een database en op basis hiervan was een zoeksysteem gemaakt dat via de website raadpleegbaar was.

De database van dit zoeksysteem is nu uitgebreid met een export van gegevens uit het digitale begraaf- en crematieregister. Werk dat voorheen enkele maanden kostte kan in het vervolg in enkele uren gerealiseerd worden. Hiermee is het Stadsarchief Amsterdam de eerste archiefdienst die een index aanbiedt op digitaal gevormd archief.

U kunt zoeken op naam en op datum van begrafenis of crematie. Terwijl u typt krijgt u al bericht over de mogelijke zoekopbrengst. Hebt u de juiste inschrijving gevonden dan krijgt u ook nog gegevens over onder andere het nummer van het graf of over de asbestemming en kunt u bij een bezoek aan De Nieuwe Ooster de juiste plaats gemakkelijk terugvinden.

Direct zoeken in de index van De Nieuwe Ooster (1894 - 2005)