nieuws

Facultatieve
Sponsors

Onderzoek overheid: consumenten waarderen uitvaartbranche als ‘zeer goed’

8 juli 2021

Minister Ollongren (BZK) heeft onderzoek laten doen naar hoe consumenten de uitvaartbranche waarderen. Het resultaat is zeer positief voor de branche, want de uitvaartbranche wordt door consumenten als ‘zeer goed’ ervaren. De branche krijgt een 8 van de consument.

Het onderzoek is gedaan in het kader van de vernieuwing van de Wet op de lijkbezorging (straks waarschijnlijk de Uitvaartwet). Het onderzoek werd eerder al gepubliceerd door de overheid, maar de minister herhaalt de goede resultaten in een brief die afgelopen dinsdag is verzonden aan de Tweede Kamer. Minister Ollongren laat in een brief aan de Kamer weten dat ze de resultaten van het onderzoek zal gebruiken bij de verdere voorbereiding van de nieuwe wet. Ze geeft verder aan te verwachten dat dit wetsvoorstel ondanks de langlopende formatie toch dit jaar nog ter consultatie zal gaan.

Geen vitaal proces

Tijdens het hoogtepunt van de lockdown kwam de discussie naar voren of de uitvaartbranche als ‘vitaal proces’ aangemerkt zou moeten worden. Volgens de minister is tijdens de coronacrisis gebleken dat de uitvaartbranche berekend is op extra uitvaarten als gevolgen van bijvoorbeeld een pandemie.

‘De uitvaartsector is van maatschappelijk belang, maar voldoet niet aan de rijksbreed vastgestelde criteria om aangemerkt te worden als een vitaal proces. Vitale processen zijn zo essentieel voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Wel ondersteun ik het belang dat de overheid bij de crisisbestrijding de werking van de uitvaartsector in het oog houdt en verwerkt in de relevante crisisplannen. Mijn collega van VWS zal de psychosociale factoren van verstoorde uitvaartprocessen ten gevolge van de coronacrisis beter in beeld brengen’, schrijft minister Ollongren aan de Kamer.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE