nieuws

Facultatieve
Sponsors

Onderzoek naar nieuw branchestructuur verloopt voorspoedig

19 december 2006

De presentatie van de tussenresultaten van het onderzoek naar de meest gewenste en meest effectieve branchestructuur voor de Nederlandse uitvaartbranche, dat wordt gehouden in opdracht van VOU en NUVU, verloopt voorspoedig. Op basis van de tussenrapportage is een vervolgopdracht voor Deloitte & Touche, de neutrale onderzoekspartij, geformuleerd waar in 2007 verder aan gewerkt zal worden. De tussenrapportage werd door vertegenwoordigers van de beide brancheorganisaties goed ontvangen.

Het onderzoeksbureau is in het laatste kwartaal van 2006 gesprekken aangegaan met alle partijen van het voormalige Platform Uitvaartwezen, om te vernemen welke standpunten deze omtrent dit thema innemen.

De tussenrapportage heeft een goed beeld opgeleverd over hoe de diverse partijen naar de uitvaartbranche kijken. In de volgende fase wordt nader gekeken naar de bindende en elkaar versterkende elementen om te kunnen komen tot die daadkrachtiger branchestructuur.

De partijen en hun vertegenwoordigers spraken af om gedurende de looptijd van het onderzoek geen mededelingen te doen van inhoudelijke aard. Pas nadat de eindconclusie van het onderzoek is geformuleerd zal naar buiten getreden worden met dergelijke informatie.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >