nieuws

Facultatieve
Sponsors

Omgaan met rouw vanuit de hindoeïstische, islamitische en christelijke traditie.

'Rouwen in pluriform Nederland'

21 oktober 2004

Deze conferentie vindt plaats op vrijdag 5 november a.s. van 13.00 tot 17.30 uur in Congrescentrum De Eenhoorn te Amersfoort

Rouwen: Onze maatschappij is pluriform. Toch zijn er nogal wat rouwenden die na het overlijden van een dierbare in diverse sectoren van ons maatschappelijk leven ruimte noch begrip ondervinden voor hun religiegebonden rouwuitingen. Daardoor kan vaak slechts in de thuissituatie gerouwd worden.

Doel conferentie: Bijdragen leveren aan het bieden van (meer) ruimte om te kunnen rouwen op een manier die aansluit bij de achtergrond van nabestaanden. Uit de conclusies van de conferentie hoopt de LSR aanbevelingen te doen voor een beter voorwaardenbeleid.

Genodigden: Beleidsmakers binnen de sectoren onderwijs, arbeid en gezondheidszorg. Mensen die zich betrokken voelen bij de pluriforme samenleving die kennis willen uitwisselen over het onderwerp. Inmiddels hebben diverse Tweede Kamerfracties, vakbonden, pedagogische centra en koepelorganisaties zich aangemeld voor de conferentie.

Sprekers tijdens de conferentie:
Er zijn drie inleiders die tijdens de conferentie een presentatie geven:
* Pandit Attri Ramdhani spreekt vanuit het Hindoeïsme
* Imam Abdulwahid van Bommel spreekt vanuit de Islam
* Dominee Nico ter Linden spreekt vanuit het Christendom
Ook spreken de aanwezigen met elkaar over de vraag wat rouwenden uit diverse religies concreet nodig hebben van genoemde collectieve sectoren om hun verlies goed te kunnen verwerken.

Aanbevelingen: Na afloop van de conferentie worden aanbevelingen gepresenteerd door de Utrechtse hoogleraar Verliesverwerking prof. dr. J. van den Bout. Deze worden u uiterlijk zaterdag 6 november toegestuurd.

Graag vernemen wij z.s.m. of een redacteur van uw redactie aanwezig wenst te zijn tijdens de conferentie. Er is slechts beperkt plaats! Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met Daan Westerink, tel: 030-2761515 of via e-mail: dwesterink@verliesverwerken.nl

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE