nieuws

Facultatieve
Sponsors

NVOA-Vesalius op weg naar verdere professionalisering middels persoonscertificering volgens de ISO-norm 17024

22 november 2019


Al ruim 30 jaar behartigt de beroepsvereniging NVOA-Vesalius de belangen voor obductieassistenten, overledenenverzorgers en thanatopracteurs. Het ministerie van VWS heeft in 2016 de wens uitgesproken om de kwaliteit van de werkzaamheden van de thanatopracteurs te borgen en om eisen te stellen aan de vakbekwaamheid van de thanatopracteurs. Kort daarna kwam een soort gelijke vraag ook vanuit de medische en forensische kant voor de obductieassistenten.

Deze wens is door de NVOA-Vesalius opgepakt, waarbij de focus onder andere lag om dit te realiseren zonder iedere schijn van belangenverstrengeling en de thanatopracteurs en obductieassistenten de gelegenheid te geven om invloed te houden op de ontwikkeling van hun eigen vak.

Al snel bleek na met een aantal gesprekken met belanghebbende partijen dat persoonscertificering volgens de ISO-norm 17024 een uitstekende en beproefde manier is om de kwaliteit te waarborgen.

ISO 17024 is een internationale standaard die in 37 landen door hun overheden erkend wordt. Deze norm specificeert de eisen voor een instelling om vakmensen te certificeren inclusief het ontwikkelen en onderhoud van een certificeringsschema voor deze personen. Thanatopracteurs en obductieassistenten die zich aanmelden voor deze vrijwillige vorm van certificering komen dan in het bezit van een door de belanghebbende partijen erkend certificaat waarmee aangetoond wordt dat ze aan de vastgestelde competenties, opleiding en werkervaring voldoen.

De NVOA-Vesalius heeft de in 1864 opgerichte DNV GL de opdracht gegeven om als certificeringsinstelling de borging van kwaliteit volgens deze ISO-norm te organiseren. DNV GL is een wereldspeler op het gebied van onder andere testen, inspecteren en certificeren.

De ISO-norm 17024 eist dat er een waarborgcommissie gevormd moet worden die het certificeringsschema opstelt en onderhoud. Deze waarborgcomissie bestaat uit afgevaardigden vanuit de hele branche. DNV GL is onlangs van start gegaan met het instaleren van de waarborgcommissie en zal erop toezien dat het hele proces voldoet aan de norm. We verwachten dat de DNV GL nog in 2020 van start kan gaan met de certificering van de thanatopracteurs en de obductieassistenten die ook in het certificeringsschema worden opgenomen.

De ISO-norm 17024 voorkomt de veelvoorkomende suggestie van een “slager die zijn eigen vlees keurt” Het assessment om te beoordelen of iemand aan de eisen van het certificatieschema voldoet, vindt door DNV GL onafhankelijk plaats. DNV GL ziet erop toe dat hierover zowel tijdens het certificeringsproces als daarna hier geen misvattingen over kunnen ontstaan.

Een leuke bijkomstigheid is dat er inmiddels ook al een aantal kleine uitvaartverzorgers (ZZP) en middelgrote ondernemingen interesse voor deze vorm van borging hebben getoond. Word zeker vervolgd...

Namens het bestuur NVOA-Vesalius

Meer informatie? Mail naar: kwaliteit@nvoa-vesalius.nl

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >