nieuws

Facultatieve
Sponsors

Noorderlicht Prijs Eenvoudige verbeteringen palliatieve zorg gezocht

2 maart 2017

Wat zijn inspirerende initiatieven in de palliatieve of terminale zorg die de terminaal zieke medemens (en/of diens naasten) direct ten goede komen? Stichting Als & Dan, die zich inzet voor verbetering van palliatieve zorg, ouderenzorg en levenseindezorg, is ernaar op zoek.

De oproep wordt gedaan ten bate van de Noorderlicht Prijs, die de Stichting eens per jaar uitreikt. De eerstkomende prijsuitreiking vindt plaats op 6 oktober 2017 in Ede, tijdens het Nationale Congres voor Hospicezorg.

Trefwoorden bij de ‘inspirerende initiatieven’ waarnaar de Stichting op zoek is, zijn onder meer: * kwaliteit van leven verbeterend * met accent op het leven: leven, beleven, herleven, doorleven * met een beroep op de zinnen: zintuigen, zin hebben, zingeving * het is betrekkelijk eenvoudig, innovatief en niet te duur

Het idee hierachter is dat goede en mooie zorg niet duur of ingewikkeld hoeft te zijn, en het meestal om direct contact en uitwisseling tussen mensen gaat. De Stichting wil graag een bijdrage leveren aan het vergroten van de bekendheid van deze initiatieven.

Iedereen kan voorbeelden aandragen via het mailadres stichtingalsendan@gmail.com. Een jury, bestaande uit de doelgroep (= patiënten), beslist wie de prijs verdient. De winnaar krijgt een geldbedrag (€ 1000,--) en de nodige aandacht via de website van de Stichting en via persberichten. Voorbeelden kunnen worden ingediend tot 18 augustus.

Aanmelders van voorbeelden wordt gevraagd daar een korte motivatie aan toe te voegen (maximaal 300 woorden), waarin men toelicht waarom het voorbeeld de prijs verdient. Voor de duidelijkheid: het initiatief moet al hebben plaatsgevonden of moet al zijn gerealiseerd. De prijs is dus een pluim achteraf. Voor meer informatie: www.stichtingalsendan.nl.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE