nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nma gaat misstanden uitvaartbranche niet onderzoeken

4 februari 2005


Het bestuur van het Netwerk Uitvaartvernieuwers heeft naar aanleiding van het verzoek aan de NMa om een onderzoek in te stellen naar misstanden in de uitvaartbranche een gesprek gehad met de NMa. Hieruit is gebleken dat de Nma zich niet de aangewezen instantie acht om een dergelijk onderzoek in te stellen, aangezien de vermoede misstanden zeer waarschijnlijk niet onder de werking van de wet op de mededinging vallen. Mededinging is een zeer nauw omschreven juridisch begrip, waarbij het met name gaat om kartelafspraken. Onder kartelafspraken worden verstaan afspraken over de prijs van een product of een verdeling van klanten. Daarnaast bestrijdt de NMa misbruik van een economische machtspositie. Daarbij gaat het om partijen die ten minste 50 procent van de markt beheersen.

Het bestuur zal zich over de nu ontstane situatie nader beraden. De antwoorden van de Minister van Justitie op Kamervragen n.a.v. de berichten in de media over misstanden in de uitvaartbranche beschouwt het bestuur niet als bevredigend. Daarin wordt o.a. gerefereerd aan gesprekken met brancheorganisaties over de totstandkoming van een integriteitbeleid dat zou moeten gaan gelden binnen het gehele uitvaartwezen. Het Netwerk Uitvaartvernieuwers is tot op heden niet bij dergelijke gesprekken betrokken.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE