nieuws

Facultatieve
Sponsors

NIGZ start grote wervingsactie voor donoren

26 maart 2007

26 maart 2007

Er is belangrijke post onderweg

Met de nieuwe publiekscampagne ‘Ik ben donorgeregistreerd. En jij?' en een persoonlijk gerichte mailing naar één miljoen niet-geregistreerden hoopt NIGZ-Donorvoorlichting nieuwe orgaan- en weefseldonoren te werven. Het is de grootste wervingsactie sinds de invoering van het Donorregister in 1998.

Met de publiekscampagne en de mailing worden mensen aangespoord om hun wens, donor of niet, vast te leggen in het Donorregister. Ruim zeven miljoen Nederlanders hebben dit nog niet gedaan.

In de campagneperiode ontvangen alle 45- tot en met 49-jarige Nederlanders, die hun wilsbeschikking nog niet hebben laten vastleggen, een persoonlijke uitnodiging om zich alsnog te registreren. Het gaat hierbij om 800.000 mensen. Op termijn wordt ernaar gestreefd ook andere leeftijdsgroepen een brief te sturen.

Naast deze groep veertigers krijgen ook alle jongeren die in het afgelopen jaar 18 zijn geworden een mailing met het verzoek hun donorkeuze te laten registreren in het Donorregister. Dit is een jaarlijkse aanschrijving naar zo'n 200.000 jongeren.
Mensen die deze keer geen donorformulier ontvangen worden opgeroepen dit formulier op te halen op het postkantoor.

Nieuw donorformulier en middelen
In de grootschalige mailing wordt voor het eerst gebruik gemaakt van een geheel nieuw vormgegeven donorformulier.
De campagne bestaat onder andere uit advertenties en spots op radio en televisie. Daarnaast worden posters geplaatst op scholen en weblogs en advertenties ingezet op internet. Ook staat NIGZ-Donorvoorlichting op de AutoRai in Amsterdam om mensen aan te sporen hun donorkeuze te registreren.

---------------------------------------------
Voor meer informatie, zie www.donorvoorlichting.nl

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE