nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwsbrief Lifegem Nederland BV - Editie 4, 15 augustus 2003 -

15 augustus 2003

met o.a.:


 • Onderzoeksresultaten TNO
 • Nog geen bericht belastingdienst
 • Voorbereidingen België en Duitsland
 • Lifegem Nederland op NOS Radio 1 journaal
 • Lifegem diamant in termijnen betalen
 • Lifegem display in ontwerpstadium
 • Lifegem Nederland op weg naar ISO-certificering
 • Lidmaatschappen
 • Herontwerp nieuwsbrief

  ONDERZOEKSRESULTATEN TNO
  De onderzoeksresulaten van TNO zijn inmiddels in ons bezit. Op voorhand kunnen en willen wij reeds mededelen dat de resultaten erg bevredigend zijn! Momenteel is er overleg met TNO gaande om te beoordelen wat LifeGem Nederland in welke vorm naar buiten mag brengen. Met name het gebruik van de naam 'TNO' in combinatie met de publicatie van onderzoeksmethode en/of testresultaten is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Dit is er dan ook de reden van dat we op dit moment nog niet tot het openbaar maken van deze resulaten zijn overgegaan. Wij hopen u in de loop van volgende week, nadat TNO schriftelijk haar toestemming heeft verleend, de details van het onderzoek te kunnen verstrekken.
  ---

  NOG GEEN BERICHT BELASTINGDIENST
  LifeGem Nederland heeft recent bij de Belastingdienst geïnformeerd naar de stand van zaken omtrent het landelijke onderzoek naar de fiscale mogelijkheden voor nabestaanden bij de keuze voor een LifeGem diamant (successierecht/inkomstenbelasting). Op 30 mei 2003 hebben wij hiervan melding gemaakt op onze nieuwspagina. De termijn van 2 maanden waarna de stellingname van de Belastingdienst bekend zou zijn, is (wellicht mede door de zomervakantie) voor onbepaalde tijd verlengd. Onze hoop is nu gevestigd op de maand september...
  ---

  VOORBEREIDINGEN BELGIë EN DUITSLAND
  LifeGem Nederland is momenteel druk bezig met de voorbereidingen om LifeGem(r) ook in België en Duitsland te introduceren. In navolging van de vertaalde website zal ook binnenkort de brochure in vertaalde en gedrukte vorm (Frans en Duits) worden opgeleverd. De brochures in het Frans en Duits (ook in het Nederlands uiteraard) zijn al als pdf-bestand te downloaden op onze website www.lifegem.nl.
  ---


  LIFEGEM NEDERLAND OP NOS 'RADIO 1 JOURNAAL'
  Donderdag 21 augustus tussen 8.30 en 9.00 zal er door het NOS Radio 1 Journaal een interview worden uitgezonden met Ton Jaspers. Het interview is een onderdeel van een zomerrubriek van het NOS Radio 1 Journaal. Deze rubriek gaat over 'jonge, bijzondere starters in een economisch ongunstige periode'.
  ---

  LIFEGEM DIAMANT IN TERMIJNEN BETALEN
  De ontwikkelingen omtrent de mogelijkheid om binnenkort als nabestaande te kunnen kiezen voor een LifeGem die in termijnen kan worden betaald, zijn op dit moment verder gevorderd. Er dient echter ook hier in het kader van betrouwbaarheid en veiligheid zorgvuldig te worden onderzocht hoe LifeGem Nederland e.e.a. kan en wil organiseren. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving (mogelijkheid in augustus 2003 beschikbaar) zal nog minimaal een periode van 3 tot 4 maanden nodig zijn om tot het aanbieden van een termijnbetalingsmogelijkheid over te kunnen gaan.
  ---

  LIFEGEM DISPLAY IN ONTWERPSTADIUM
  De eerste ontwerpen die moeten gaan leiden tot de keuze en fabricage van een LifeGem display (bestemd voor gecertificeerde LifeGem dealers) liggen ter tafel. Waarschijnlijk zal er gekozen gaan worden voor geborsteld roestsvrijstaal als belangrijkste materiaalsoort. Verwachting is dat de displays medio november 2003 aan de gecertificeerde dealers zullen worden uitgeleverd.
  ---

  LIFEGEM NEDERLAND OP WEG NAAR ISO-CERTIFICERING
  Meteen bij aanvang van onze activiteiten hebben we onszelf ten doel gesteld om zo spoedig mogelijk in het bezit te komen van het ISO certificaat. De nieuwe ISO-norm omvat (in de kern samengevat) elementen die toegespitst zijn op de beheersing en het continu verbeteren van werkprocessen en klanttevredenheid. Het op voorhand beschrijven van de activiteiten (werkprocessen) die plaatsvinden voorafgaand en tijdens de bestelling, vervaardiging en levering van een LifeGem diamant heeft ons gelet op ISO-certificering al een eind op weg geholpen. Momenteel zijn we intern vooral bezig om e.e.a. 'audit-gereed' te maken. We houden u op de hoogte van de vorderingen...
  ---


  LIDMAATSCHAPPEN
  LifeGem Nederland heeft zich bij verscheidene (branche-)organisaties als lid aangemeld: de VTU (zie: www.uitvaart.nl/vtu), de internationale FIAT/IFTA (zie: www.thanos.org) en het Netwerk Uitvaartvernieuwers (zie: www.anderzijds.nl/netwerk.htm/index.html). Deze aanmeldingen, die nog formele goedkeuring van de diverse besturen behoeven, hebben vooral als doel om (ter verbreding van visies, meningen en ervaringen) persoonlijk en inhoudelijk nader kennis te maken met verschillende andere ondernemers en ingewijden uit de branche.
  ---


  HER-ONTWERP NIEUWSBRIEF
  Wij hopen u de eerstvolgende editie van de LifeGem Nieuwsbrief in html-formaat te kunnen aanbieden. Dit betekent praktisch dat u de Nieuwsbrief qua grafische opmaak ontvangt zoals ook onze website grafisch is
  vormgegeven.
  ---


  KIJK VOOR HET LAATSTE NIEUWS OP WWW.LIFEGEM.NL/LAATSTENIEUWS.HTML

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >