nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe voorzitter Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen

26 april 2004

In 2002 hebben de NUVU (Nederlandse Unie van erkende Uitvaartondernemingen,
de VOU (Vereniging van Ondernemingen in de Uitvaartverzorging), samen goed
voor 90% van de uitvaarten in Nederland, de VMG (Vereniging van
Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg), de LOB (Landelijke
Organisatie van Begraafplaatsen) en de LVC (Landelijke vereniging van
Crematoria), samen de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen opgericht.
Voorzitter van de Stichting was tot voor kort mevrouw A.M. van Blerck, lid
van de Tweede Kamer voor de VVD. Zij heeft te kennen gegeven geen tijd meer
beschikbaar te kunnen maken voor de Stichting.

Per 8 december 2003 is de heer R. Seldenrijk, vertegenwoordiger van
consumentenzijde namens de Nederlandse Patiënten Vereniging, benoemd tot
voorzitter van de Stichting. Nederlandse Patiënten Vereniging de consumenten
zijde. De verdere uitbreiding per 18 maart, van het aantal leden die zitting
hebben in het bestuur van de zijde van de consument bestaat uit de
toetreding als bestuurslid door mevrouw E. Sanders – Vonk uit Nieuwkoop en
mevrouw A. Rodenburg – Mostert uit Pijnacker.

Evenals verleden jaar is een Jaarverslag opgesteld over de door de Stichting
Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelde klachten in het jaar 2003. Het
Jaarverslag staat gepubliceerd op de website van de stichting
(www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl)

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >