nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe uitspraak Ombudsman Uitvaartwezen: familieruzie en opdrachtgever

23 augustus 2006

Vraag:
Bij overlijden van vader werd een der dochters door haar broers en zusters buiten de regeling gehouden.De dochter eiste van de uitvaartondernemer informatie en aparte tijd in het crematorium. Uitvaartondernemer handelde uitsluitend na overleg met opdrachtgever, maar dochter is van mening dat de ondernemer haar toch schandalig had behandeld, mede ook omdat zij ook erfgename was.

Antwoord
Voor veel uitvaartondernemers een bekende klacht,welke toch hier behandeld wordt.
Juist in de situatie dat de familieverhoudingen (grondig) verstoord zijn is het noodzakelijk uit te gaan van de relatie opdrachtgever en uitvaartondernemer als gevolg van de tussen hen afgesloten overeenkomst.
Wanneer een nabestaande het daarmee niet eens is kan deze langs gerechtelijke weg proberen een andere opdrachtgever te laten benoemen. Wordt dat nagelaten dan dient de ondernemer vragen en verzoeken van derden altijd door te verwijzen naar de opdrachtgever of slechts na overleg met de opdrachtgever een antwoord te geven.Het feit dat klager wellicht (mede-) erfgenaam is doet bij de overeenkomst tussen opdrachtgever en uitvaartondernemer in het geheel niet ter zake.
Wanneer de ondernemer op bovenstaande wijze handelt kan hem geen onjuist handelen worden verweten.
De klacht is dan ook afgewezen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >