nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe uitspraak ombudsman uitvaart: ongewenst rouwbezoek (2009-66)

25 maart 2010

De klacht heeft betrekking op, door de opdrachtgever ongewenst, rouwbezoek door zijn zuster, waarmee de familie en de overledene gebrouilleerd was.
De uitvaartondernemer stelt (impliciet) dat klager geen opdrachtgever was en dat hij ongwenste gasten bij rouwbezoek toch niet tegen zou kunnen houden, gezien het standpunt van de rechter daarover.
Na eerst langdurig het rouwbezoek te hebben tegengehouden, wordt uiteindelijk een kort rouwbezoek van de zuster en haar echtgenoot om middernacht toegestaan, zonder dat klager daarvan weet. Uiteindelijk wordt klager met de rekening voor dit bezoek geconfronteerd, deze rekening wordt later ingetrokken.

Niet geheel duidelijk wordt waarom een rouwbezoek op een dergelijk ongewoon tijdstip wordt toegestaan.
De klacht van klager wordt gegrond verklaard. Het verzoek van klager tot vergoeding van zijn advocaatkosten wordt afgewezen omdat het inschakelen van een rechtshulpverlener voor een klachtenprocedure bij de ombudsman niet nodig is. Deze kosten dienen voor degene te blijven die de rechtshulp inriep.

Zowel een samenvatting als de volledige geanonimiseerde uitspraak zijn na te lezen op de website www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >