nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe klacht en uitspraak van de ombudsman voor het uitvaartwezen: chauffeur rouwauto neemt verkeerde route.

6 november 2006

titel: klacht 2006-71

Vraag:
De klacht bevatte een aantal klachtpunten, waarvan de belangrijste was dat door het verkeerd rijden van de chauffeur ernstig afbreuk was gedaan aan de uitvaartdienst.

Antwoord
Alle klachtpunten,behalve het verkeerd rijden van de chauffeur, waren te herleiden tot miscommunicatie. Omdat in de praktijk die punten ook snel waren opgelost had daarover niet geklaagd behoeven te worden.
Het (herhaaldelijk) verkeerd rijden van de rouwauto- en dus ook van de volgende auto's- had er toe geleid dat de uitvaartdienst later moest beginnen, dat de nabestaanden door het gebeuren overstuur waren geraakt en dat de uitvaartdienst door het gebeuren anders verliep dan de bedoeling was geweest.
Hoewel de verhuurder van de rouwauto de kosten van de rouwauto en de ontstane extrakosten van de uitvaartdienst voor zijn rekening had genomen was klager van mening dat de uitvaartondernemer door het gebeuren geen recht had op betaling van het aannametarief.
De ondernemer was het daar niet mee eens , maar had wel een bescheiden vergoeding toegezegd.
Naar de mening van de Ombudsman is er geen sprake van een 1:1 verband tussen het verkeerd rijden van een chauffeur en het aannametarief, maar is de uitvaartondernemer wel verantwoordelijk en ook (deels) aansprakelijk.
Omdat in ernstige mate afbreuk was gedaan aan de uitvaartdienst is door de Ombudsman de te betalen vergoeding hoger vastgesteld.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >