nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe klacht en uitspraak ombudsman voor uitvaartwezen: titel: Klacht 2007-74 Inzakken grafkist 6 maanden na begrafenis.

21 december 2007

Vraag:
Rondom het graf werd na 6 maanden geconstateerd dat er verzakkingen waren opgetreden, welke naar alle waarschijnlijkheid aan het instorten van de grafkist te wijten waren.
Klaagster stelde zich op het standpunt dat de uitvaartondernemer tekort was
geschoten bij het informeren over deze risico's want zij verkeerden nu in de
veronderstelling dat de gekozen kist een ongestoorde ontbinding zou garanderen. Door het kennelijk instorten van het deksel van de grafkist werd de dierbare overledene ontijdig in de eeuwige rust gestoord, terwijl de nabestaanden er toch van op aan moesten kunnen dat zoiets niet zou gebeuren. Dat was uiteraard vanzelfsprekend.
Er zou dus een ondeugdelijk product geleverd zijn, zodat een geldelijke vergoeding op zijn plaats zou zijn.

Antwoord
Aan klaagster allereerst de strekking van het Lijkomhulselbesluit uiteengezet: zo
weinig mogelijk materiaal gebruiken bij een kist en snel afbreekbaar materiaal. Doel
hiervan is een spoedige lijkontbinding te bevorderen. Dat er toch grote verschillen
in de lijkkisten zijn hangt samen met persoonlijke voorkeuren en gevoelens, maar een kist is niet voor de eeuwigheid. Juist niet, want hoe sneller de ontbinding begint, hoe beter dat is.
De stelling dat de kist een ongestoorde lijkontbinding moet garanderen is derhalve
onjuist.
De opvatting dat de eeuwige rust wordt verstoord door het instorten van het deksel van de grafkist is eveneens onjuist.Het betreft hier een proces dat altijd
optreedt. De eeuwige rust is daarnaast een begrip dat niet slaat op het stoffelijk overschot, maar op de ziel van de overledene.

Verder acht ik het zeker geen taak van de branche om nabestaanden te wijzen op de onvermijdelijkheid van het vergaan van de kist; dat zal voor de meeste mensen toch al een vanzelfsprekendheid zijn.Dat daarbij sprake zou zijn van een risico is eveneens onjuist; het instorten van het deksel is juist gewenst, geen risico.

Aangezien er geen ondeugdelijk product is geleverd en omdat er geen sprake is van een tekortschieten in voorlichting door de uitvaartondernemer is de klacht afgewezen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >