nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe artikel: Kamerbehandeling Wet op de lijkbezorging (Wlb) met reacties gerangschikt naar politieke partij

1 november 2006

Op 19 oktober hebben de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hun vragen en opmerkingen inzake het regeringsvoorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging kenbaar gemaakt aan minister Remkes.
Het verslag van hun vragen en opmerkingen is inmiddels bekend.
Hieronder volgt een overzicht van hetgeen het meest opvalt, gerangschikt naar politieke partij.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >