nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuw voorstel voor Essenhof in gemeentelijk beheer

18 september 2017


Foto: Essenhof

Het college van B&W van de gemeente Dordrecht heeft ingestemd met een nieuw voorstel over de toekomst van de Essenhof in gemeentelijk beheer. Met dit voorstel laat het college zien hoe de Essenhof blijft zorgen voor continuïteit en kwaliteit van de huidige dienstverlening, inspeelt op actuele ontwikkelingen op de markt en zorgt voor een kostendekkende exploitatie.

In maart 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de begraafplaatsen en het crematorium van de Essenhof de komende 15 jaar in beheer van de gemeente te houden. Dit besluit viel na uitgebreid onderzoek naar een gedeeltelijke privatisering van de Essenhof en gesprekken hierover tussen college en raad.

Trends

Het 'Plan Essenhof 2018 – 2033' gaat in op trends en ontwikkelingen in de uitvaartbranche en op maatschappelijke veranderingen in de omgang met dood en afscheid. In het voorstel staat hoe de Essenhof met haar producten en diensten hierop wil aansluiten. Ook wordt rekening gehouden met de stijgende sterftecijfers en de capaciteitsbehoeften op het gebied van begraven en cremeren in stad en regio. De Essenhof wil extra aandacht besteden aan gastvrijheid, digitale klantcontacten en bewegwijzering op het terrein. Ook is er een nieuwe exploitatiebegroting opgesteld met een bijbehorend meerjarig investeringsprogramma.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het raadsvoorstel en de bijbehorende begrotingswijzigingen, kan de Essenhof op 1 januari 2018 aan de slag met het plan.

Kijk voor uitgebreide informatie over het thema uitvaart in Dordrecht op www.uitvaart-dordrecht.nl.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE