nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuw informatie- en ontmoetingscentrum op De Nieuwe Ooster

26 november 2020

Café Roosenburgh, het café van begraafplaats De Nieuwe Ooster, wordt vanaf 1 januari breder ingezet als informatie- en ontmoetingscentrum. In de loop van volgend jaar wordt de ruimte hiervoor verbouwd.

Hiermee wil De Nieuwe Ooster de dienstverlening voor nabestaanden en bezoekers optimaliseren.

Multi-inzetbare ruimte

De huidige caféruimte wordt omgevormd tot een multi-inzetbare plek. Hierdoor komt er ruimte vrij voor meerdere functies. Er komt een speciaal ingerichte plek om as op te halen, een informatiepunt en een overlegruimte waar nabestaanden in alle rust hun wensen kunnen bespreken. Daarnaast komt er ook een koffiehoek.
De begraafplaats ontvangt jaarlijks verschillende groepen voor rondleidingen, workshops, opleidingen, herdenkingen, condoleances en netwerkbijeenkomsten. Deze groepen ontvangt de begraafplaats in de toekomst op aanvraag in de multifunctionele ruimte.

Museum Tot Zover

De nieuwe inrichting zorgt ook voor veranderingen voor museum Tot Zover. De plannen voor de nieuwe indeling overlegt De Nieuwe Ooster met het bestuur, de directie en de vrijwilligers van het museum. Binnenkort organiseert de begraafplaats een informatiebijeenkomst voor de vrijwilligers over de nieuwe plannen en de veranderingen die dit voor hen met zich mee brengt.

Kijk voor uitgebreide informatie over het thema uitvaart in Amsterdam op www.begrafenis-amsterdam.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >