nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nederlander denkt na over dood, maar bespreekt het amper

5 september 2023

Uit het Nationaal Onderzoek naar de Dood blijkt dat meer dan 85% van de Nederlanders weleens nadenkt over hun eigen overlijden, maar slechts 51% praat hierover met familie of vrienden. Uitvaartverzorger DELA, benadrukt het belang van deze gesprekken, aangezien ze helpen bij het vormgeven van een persoonlijk en waardig afscheid en bijdragen aan rouwverwerking.

De meeste mensen hebben wel duidelijke wensen over wat er met hun lichaam moet gebeuren na hun overlijden, waarvan 86% met nabestaanden wordt besproken. Crematie is de meest gekozen optie (50%), gevolgd door begraven (28%). Kleinschalige afscheidsdiensten met maximaal 50 genodigden zijn populair (35%), terwijl slechts 7% kiest voor grootschalige afscheidsdiensten met meer dan 100 gasten. Het geven van verbale steun aan nabestaanden wordt door bijna 40% als moeilijk ervaren, en 46% heeft behoefte aan professionele steun na het verlies van een dierbare. Opmerkelijk is dat 65% geen testament heeft, en de meerderheid heeft niets geregeld voor hun digitale nalatenschap (78%) en andere administratieve nalatenschappen zoals abonnementen (75%). DELA wil met dit onderzoek bewustwording vergroten en het onderwerp dood meer bespreekbaar maken in de samenleving. Het onderzoek werd uitgevoerd door Markteffect onder 2104 respondenten en geeft inzicht in hoe de Nederlandse samenleving omgaat met de dood.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >